Marknadsmeddelande 162/18 – Information om Raybased AB:s BTA 2

Första dag för handel med Raybased AB:s betalda tecknade aktie 2 i är den 2 juli, 2018. Se pressmeddelande från bolaget för ytterligare information.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: RBASE BTA 2
ISIN-kod: SE0011178391
Orderboks-ID: 4END
CFI: ESNUFR
FISN: RAYBASED/SH
Handelsperiod: 2 juli 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize: A (Other instruments) 

Stockholm den 27 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.