Nyanställningar i Raybased AB

Raybased förstärker i dag, den 1 december 2016, sitt team av experter då vi hälsar vi vår senaste anställda, Krum Valkov, varmt välkommen. Vi har under hösten upplevt en ökad efterfrågan och har därför förstärkt företagets organisation med expertis inom strategiskt viktiga områden. Vi har tidigare anställt personer inom försäljning och kundsupport och väljer nu att förstärka bolagets utvecklingsorganisation med expertis inom analytisk mjukvaruutveckling. Raybased kommer kontinuerligt att fortsätta förstärka organisationen för att möta den ökande efterfrågan, samtidigt som vi är mycket noggranna med hur vi bemannar företaget. Samtliga av bolagets anställda är därför experter inom sitt respektive område och är en stor och värdefull tillgång för Raybased.

För ytterligare information
Lars Granbom
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703-196 530
E-post: lars.granbom@raybased.com 

Lennart Olving 
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703-194 800
E-post: lennart.olving@raybased.com 

Om Raybased 

Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar