Nytt avtal med fastighetsägare

Raybased har skrivit ett kommersiellt avtal med fastighetsägaren Plusfastigheter gällande en pilotinstallation av Raybased’s system. Avtalet gäller en installation i en kontorsfastighet och är en första installation för att utvärdera Raybased’s system med avseende på kontorsmiljö, energi- och driftoptimering. Avtalet görs i samband med att Raybased hyr nya kontorslokaler av Plusfastigheter för att möjliggöra en expanderande verksamhet. 

VD Lars Granbom kommenterar:
”- Det är mycket glädjande att våra diskussioner med olika intressenter nu börjar leda till avtal. Genom avtalet med Plusfastigheter kommer vi nu att börja installera Raybased’s system i kontorsfastigheter. Installationen kommer att visa fastighetsägaren de stora möjligheter som systemet erbjuder samt ge ökade möjligheter till lägre energi- och driftkostnader. Plusfastigheter har en expanderande verksamhet vilket kommer att ge Raybased möjlighet till fler intressanta projekt. I Plusfastigheters systerbolag inom koncernen finns dessutom möjligheter till ytterligare installationer. Vi ser fram emot ett nära och intensivt arbete med Plusfastigheter och dess systerbolag."

Johan Gunnarsson, VD och koncernchef, Plusfastigheter Management AB
"- Vi tror mycket på Raybased’s produkter och de möjligheter det ger oss i vår verksamhet. Plusfastigheter-Gruppen består av flera olika företag som alla har gemensamt att de vill växa och utvecklas av att serva fastighetsbranschen inom alla delar av fastighetskedjan. Inom gruppen arbetar vi med Bygg, Förvaltning, Städ och Fastighetsutveckling. Vi förvaltar ca 1 500 hyreslägenheter och ca 250 000 kvm kommersiella lokaler. Vi vill erbjuda våra kunder hög kvalitet, energi- och miljöeffektiva fastigheter samt låga driftkostnader. Raybased system hjälper oss att uppnå detta. Vi ser mycket fram emot att få samarbeta med Raybased och få tillgång till de möjligheter deras system erbjuder."

För ytterligare information
Lars Granbom
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703-196 530
E-post: lars.granbom@raybased.com

Jonny Sandberg
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0708-287 470
E-post: jonny.sandberg@raybased.com

Om bolaget
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar