Presentation av Raybased från Aktiespararnas Aktiedag den 23 november 2015

Igår, den 23 november 2015, deltog Raybased vid Aktiespararnas Aktiedag i Göteborg. Bolagets VD Lars Granbom och teknikchef Jan Ryderstam höll en presentation av bolaget som följdes av en frågestund, ledd av moderatorn Anders Haskel.

Aktiespararna har publicerat en film från presentation som nås på följande länk: http://aktiespararna.fnf.nu/player/#/77/643.

Publik emission och notering på AktieTorget

Raybased genomför just nu en publik spridningsemission i anslutning till notering på AktieTorget. Emissionen uppgår till cirka 7,3 miljoner kronor och är säkerställd till cirka 96 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Sista teckningsdag i emissionen är den 8 december 2015. Läs mer om emissionen på http://www.raybased.com/investerare.

Roadshow – ett tillfälle att träffa bolaget

Bolaget genomför ett flertal presentationer i samband med emissionen. Dessa tillfällen är kostnadsfria för besökare, men föranmälan krävs i de flesta fall. Följande presentationstillfällen är planerade:

26 nov | Kungsbacka

Plats och tid: Tölö församlingshem, Smidesvägen 34, Kungsbacka

Arrangör: Aktiespararna Kungsbacka

Anmälan: Via webformulär på http://www.aktiespararna.se/sajt/kontakt/lokalavdelningar/lok/aktiespararna/Kungsbacka/Lokala-aktiviteter/valkommen-till-aktietraff-med-aktietorget/

30 nov | Malmö

Plats och tid: Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Arrangör: Herslow & Partners

Anmälan: Via mail till inbjudan@herslowpartners.se

2 dec | Göteborg

Plats och tid: Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59-65, Göteborg

Arrangör: InWest Corporate Finance

Anmälan: via mail till anmalan@inwestcorp.se

7 dec | Stockholm

Plats och tid: Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm, kl. 15:10 i sal 1

Arrangör: Aktiespararna

Anmälan: Via webformulär på http://www.aktiespararna.se/sthlm

För ytterligare information

Lars Granbom
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 070-319 65 30
E-post: lars.granbom@raybased.com

Om bolaget

Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar