Raybased förstärker sin organisation

Intresset och efterfrågan av Raybased system för fastighetsautomation har ökat under de senaste månaderna. För att snabbare kunna möta marknadens ökande efterfrågan samt påskynda Bolagets utvecklingsprocess, förstärker man nu sin organisation med ytterligare två medarbetare inom system- och mjukvaruutveckling. Tjänsterna tillsattes i början av januari månad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Granbom
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 0703-196 530
E-post: lars.granbom@raybased.com

Jonny Sandberg
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 0708-287 470
E-post: jonny.sandberg@raybased.com

Om bolaget
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar