Raybased har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant

Raybased AB har utsett Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin har påbörjats idag den 10 april 2018.

Mangold Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Raybased AB aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.
För att möjliggöra likviditetsgarantin har Lars Elmberg, styrelseordförande i Raybased AB, lånat ut 62.000 aktier till Mangold Fondkommission.

För mer information gällande uppdraget om likviditetsgaranti, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Tel. +46 8 50 30 15 95
Fax: + 46 8 50 30 15 51
Hemsida: www.mangold.se
E-mail: info@mangold.se

För mer information om Raybased, vänligen kontakta:

Lennart Olving, VD
Telefon: 0520 – 42 34 44
Mobil: 0725 – 48 66 88
E-post: lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB

Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.
www.raybased.com


Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2018.

Taggar:

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Snabbfakta

Raybased AB har utsett Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin har påbörjats idag den 10 april 2018.
Twittra det här