Raybased styr belysning och övervakar ventilation i Rejlers energisparprojekt

Ordern är en del av ett energisparprojekt som Rejlers driver åt Kraftstaden Fastigheter - ägare till fastigheten där förskolan Vitsippan bedriver sin verksamhet och där Raybased tidigare gjort en pilotinstallation. Den nu erhållna ordern av ett Raybasedsystem avser styrning av belysningen och övervakning av ventilationen i förskolan Lillegården i Trollhättan, som också ingår i energisparprojektet. Leverans påbörjas under kvartal 2. Ordervärdet uppgår till 125.000 kronor.

"Det är roligt att det är ett teknikkonsultföretag som Rejlers som har valt att jobba med oss. Dessutom glädjer det oss att få chansen att jobba vidare med en befintlig kunds fastighetsbestånd. Båda aspekterna av den här affären förstärker förtroendet för det vi jobbar med”, kommenterar Lennart Olving, VD på Raybased.

För mer information, vänligen kontakta:

Lennart Olving                                                                  
CEO, Raybased AB                                                           
Tel: +46 725-486 688                                                     
E-post: lennart.olving@raybased.com                   

Om Raybased AB

Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.
www.raybased.com


Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018.

Taggar:

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Det är roligt att det är ett teknikkonsultföretag som Rejlers som har valt att jobba med oss. Dessutom glädjer det oss att få chansen att jobba vidare med en befintlig kunds fastighetsbestånd. Båda aspekterna av den här affären förstärker förtroendet för det vi jobbar med
Twittra det här

Citat

Det är roligt att det är ett teknikkonsultföretag som Rejlers som har valt att jobba med oss. Dessutom gläder det oss att få chansen att jobba vidare med en befintlig kunds fastighetsbestånd. Båda aspekterna av den här affären förstärker förtroendet för det vi jobbar med
Lennart Olving, VD på Raybased