Utfall i nyttjandeperioden av teckningsoptioner I Raybased av serie TO 1

Den 31 januari 2018 avslutades nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Raybased AB:s företrädesemission av Units under våren 2017. Totalt nyttjades 79 974 teckningsoptioner och Raybased tillförs således genom tecknings-optionerna 138 622 SEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 15 000 SEK.

Detta innebär att 13 329 nya aktier registreras hos Bolagsverket. Det totala antalet aktier i Raybased uppgår därmed till 7 970 289 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 195 543 SEK.

För frågor avseende nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta

Lennart Olving

VD, Raybased AB (publ)

Telefon: 0725 - 486 688
E-post: lennart.olving@raybased.com

Lars Elmberg

Styrelseordförande, Raybased AB (publ)

Telefon: 0708 - 237 004

E-post: lars.elmberg@raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018. 

Om Raybased 

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida
IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. 

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar