Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Johan Löf har idag utfärdat en köpoption som ger innehavaren rätt att till och med den 31 december 2003 köpa maximalt 562 794 st B-aktier i RaySearch Laboratories AB (publ), organisationsnummer 556322-6157 ("Bolaget"). Om optionen utnyttjas till fullo kommer Johan Löf att äga sammanlagt 2 081 028 A-aktier och 1 115 375 B-aktier som representerar 30,4 procent av kapitalet och 45,0 procent av rösterna i Bolaget. Stockholm den 7 juli 2003 Johan Löf Mangold har idag tecknat optioner att senast den 31 december 2003 köpa maximalt 1 139 261 st B-aktier i Bolaget. Om dessa optioner utnyttjas till fullo kommer Mangold att äga 1 139 261 B-aktier som representerar 12,9 procent av aktiekapitalet och 2,8 procent av röstetalet i Bolaget. Stockholm den 7 juli 2003 MANGOLD FONDKOMMISSION AB Information om ovanstående optioner kan erhållas av Christian Paulsson på telefonnummer 08-454 96 57 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00230/wkr0002.pdf

Om oss

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicintekniska företag som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partner och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar