Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Som meddelades den 7 juli 2003 utfärdade Johan Löf den dagen en köpoption som gav innehavaren rätt att köpa maximalt 562 794 st B-aktier i RaySearch Laboratories AB (publ), organisationsnummer 556322-6157 ("Bolaget"). Vid fullt utnyttjande av optionen skulle Johan Löf komma att äga sammanlagt 2 081 028 A-aktier och 1 115 375 B-aktier som representerade 30,4 procent av kapitalet och 45,0 procent av rösterna i Bolaget. Härmed meddelas att optionen denna dag har förfallit utan att till någon del ha utnyttjats. Stockholm den 4 november 2003 Johan Löf Som meddelades den 7 juli 2003 tecknade Mangold den dagen optioner att senast den 31 december 2003 köpa maximalt 1 139 261 st B-aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande skulle Mangold komma att äga 1 139 261 B- aktier som representerade 12,9 procent av aktiekapitalet och 2,8 procent av röstetalet i Bolaget. Härmed meddelas att optionen denna dag har förfallit utan att till någon del ha utnyttjats. Stockholm den 4 november 2003 MANGOLD FONDKOMMISSION AB Information om ovanstående optioner kan erhållas av Christian Paulsson på telefonnummer 08-454 96 57 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00980/wkr0001.Doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00980/wkr0002.pdf

Om oss

RaySearch Laboratories AB (publ) has been pushing the limits of advanced cancer treatment since 2000. Using progressive algorithms, RaySearch develops world leading software used by thousands of the most cutting-edge cancer clinics in the world. The algorithms are based upon founder and CEO Johan Löf’s scientific knowledge, acquired during his PhD on radiation treatment of moving tumors at the Karolinska Institute. The treatment planning system RayStation and the OIS RayCare are the result of extensive development during years of research, and today used to improve chances of survival and quality of life for cancer patients. We fight for a world where cancer is conquered.

Prenumerera

Dokument & länkar