RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 - Nettoomsättningen uppgick till 20,5 (18,5) MSEK under perioden januari till juni 2004 - Resultat efter skatt uppgick till 6,5 (7,2) MSEK under perioden - Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,62 (0,68) SEK - Rörelseresultat uppgick till 9,1 (10,2) MSEK - Stora satsningar görs på forskning och utveckling - Ett ledande strålterapicentrum i Europa har beställt 14 system vardera av RayOptimizer, RayMachine och RayBiology - Samarbetet med Nucletron utvecklas väl och första produkten fick mycket positivt gensvar vid förhandsvisning på årets viktigaste branschmöte - Ola Enarson tillträdde som ny finanschef under augusti För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/31/20040831BIT20020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicintekniska företag som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partner och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar