RaySearch Laboratories AB (publ) delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

”Våra framgångar med RayStation® fortsätter. Totalt sett steg intäkterna med 49,7 procent och vi visar det bästa resultatet någonsin för de första nio månaderna”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

NIO MÅNADER (JANUARI – SEPTEMBER 2015)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 265,6 (177,4) MSEK, varav RayStation® stod för 190,9 (104,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 36,9 (19,1) MSEK och resultatet per aktie till 1,08 (0,56) SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 51,0 (26,6) MSEK
 • Kassaflödet uppgick till -8,8 (-14,0) MSEK
 • Orderingången exklusive serviceavtal uppgick till 267,3 (144,4) MSEK, varav RayStation® stod för 214,0 (88,5) MSEK

TREDJE KVARTALET (JULI– SEPTEMBER 2015)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 100,6 (71,6) MSEK, varav RayStation® stod för 73,9 (52,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 14,5 (13,2) MSEK och resultatet per aktie till 0,42 (0,39) SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 20,1 (18,2) MSEK
 • Kassaflödet uppgick till -6,5 (-2,7) MSEK
 • Orderingången exklusive serviceavtal uppgick till 109,0 (42,8) MSEK, varav RayStation® stod för 89,6 (29,4) MSEK
 • Orderstocken för RayStation® uppgick till 58,2 (44,8) MSEK vid periodens utgång

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • RaySearch har vunnit flera stora upphandlingar från några av världens största och mest respekterade cancerkliniker, t ex University of Texas MD Anderson Cancer Center och University of Florida Health Proton Therapy Institute i USA samt Gustave Roussy i Frankrike
 • Långsiktiga samarbetsavtal har ingåtts med Accuray avseende informationssystemet för strålbehandling, RayCare® samt dosplaneringsstöd för systemen TomoTherapy® och CyberKnife® i RaySearch’s dosplaneringssystem RayStation®

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Anders Liander, CTO har beslutat lämna bolaget under november för att övergå i egen verksamhet

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Johan Löf, VD
Telefon: 08-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

Taggar:

Om oss

RaySearch Laboratories AB (publ) has been pushing the limits of advanced cancer treatment since 2000. Using progressive algorithms, RaySearch develops world leading software used by thousands of the most cutting-edge cancer clinics in the world. The algorithms are based upon founder and CEO Johan Löf’s scientific knowledge, acquired during his PhD on radiation treatment of moving tumors at the Karolinska Institute. The treatment planning system RayStation and the OIS RayCare are the result of extensive development during years of research, and today used to improve chances of survival and quality of life for cancer patients. We fight for a world where cancer is conquered.

Prenumerera

Dokument & länkar