RaySearch Laboratories AB (publ) Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

Läs original

1 januari – 30 juni 2007
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 33,5 (28,6) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 10,7 (8,3) MSEK
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,94 (0,72) SEK
• Rörelseresultatet uppgick till 14,3 (11,3) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,8 (19,2) MSEK
• Nytt samarbetsavtal med Varian Medical Systems ingicks i maj

Efter rapportperiodens utgång
• Nytt samarbetsavtal med TomoTherapy ingicks i augusti
• Ansökan till FDA om 510(k)-godkännande för försäljning av produktplattformen Compass i USA inlämnades i augusti


VD-kommentar

”Vi är stolta över att vi i dag kan presentera ett nytt samarbetsavtal med TomoTherapy som därigenom blir vår femte partner”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Under perioden har vi även haft en god ekonomisk utveckling och är involverade i flera diskussioner om nya licensavtal så jag ser framtiden an med stor tillförsikt.”Stockholm den 29 augusti 2007


RaySearch Laboratories AB
Johan Löf, VD

Om oss

RaySearch Laboratories AB (publ) has been pushing the limits of advanced cancer treatment since 2000. Using progressive algorithms, RaySearch develops world leading software used by thousands of the most cutting-edge cancer clinics in the world. The algorithms are based upon founder and CEO Johan Löf’s scientific knowledge, acquired during his PhD on radiation treatment of moving tumors at the Karolinska Institute. The treatment planning system RayStation and the OIS RayCare are the result of extensive development during years of research, and today used to improve chances of survival and quality of life for cancer patients. We fight for a world where cancer is conquered.

Prenumerera

Dokument & länkar