Borg prioriterar inte diskriminering!

Torsdagsaktionen har nu, med hänvisning till finansminister Anders Borgs under våren ansträngda kalender, fått avslag på vår begäran om uppvaktning hos honom och integrationsminister Erik Ullenhag. Vi uppges vara välkomna att återkomma vid ett senare tillfälle med hopp om att "Anders Borgs kalender erbjuder bättre möjlighet för en uppvaktning." Vi hänvisas också till att träffa Erik Ullenhag enbart. Vi vände oss till dem båda utifrån att frågan bereds i finansdepartementet och i arbetsmarknadsdepartementet.

Det är ingen hemlighet att det är Finansdepartementet som, med hänvisning till rädsla för kostnader, bromsat och bromsar frågan om ett utökat diskrimineringsskydd för personer med funktionsnedsättning. Att den minister som håller i pengarna och ytterst är ansvarig för att frågan inte kommer vidare, från sin sida prioriterar frågan så lågt att han inte ens kan hitta en tid att träffa oss är anmärkningsvärt.

Integrationsminister Erik Ullenhag, med ansvar för diskrimineringsfrågorna, träffar vi nästan varje vecka utanför Rosenbad. Vi har också haft samtal med honom exempelvis vid möten med regeringens funktionshinderdelegation och flera av oss har regelbundna informella kontakter med honom och hans medarbetare. Vi vet vad Erik Ullenhag vill och han vet vad vi vill.

Vår begäran om ett gemensamt möte med Anders Borg och Erik Ullenhag kvarstår.

Från och med nu inrättar Torsdagsaktionen Borg-jour, vilket innebär att vi så snart Anders Borg får en lucka är redo att träffa honom.

Maria Johansson, förbundsordförande DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden
Kathleen Bengtsson-Hayward, förbundsordförande NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Pontus Degsell, förbundsordförande FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda
Tobias Holmberg, förbundsordförande Förbundet Unga Rörelsehindrade
Malin Johansson, förbundsordförande SDUF, Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Pelle Kölhed, förbundsordförande Personskadeförbundet RTP
Agnetha Vikenger (fd Mbuyamba), förbundsordförande RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar
samt ordförande för Lika Unika - Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande HRF, Hörselskadades Riksförbund
Håkan Thomsson, förbundsordförande SRF, Synskadades Riksförbund
Ragnar Veer, förbundsordförande SDR, Sveriges Dövas Riksförbund

Varje torsdagsmorgon inför regeringssammanträdet finns vi utanför Rosenbad för att påminna statsråden om att det är dags att gå från ord till handling och lägga fram en proposition om bristande tillgänglighet som diskriminering. Vi kallar det Torsdagsaktionen! Bakom Torsdagsaktionen står i dagsläget tolv förbund. Den 21 februari 2013 har det gått 825 dagar sedan remisstiden för Bortom fagert tal (Ds 2010:20) gick ut.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder och i förbundet finns en rad olika diagnoser och diagnosgrupper, bland annat cerebral pares (cp), adhd, ryggmärgsbråck, hydrocefalus, medfödd benskörhet (oi), muskelsjukdomar, Prader-Willis syndrom, kortväxthet, plexus brachialis-skada och flerfunktionshinder. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning. Vi erbjuder medlemmarna stöd, gemenskap och information samtidigt som vi driver påverkansfrågor ur ett barn- och familjeperspektiv.

Taggar:

Om oss

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning. Läs mer på www.rbu.se

Prenumerera

Dokument & länkar