Öppet brev till SKL – Sveriges Kommuner och Landsting

V4:s program Kalla fakta sände i söndags, den 9 november, inslaget "Avslag till varje pris". Programmet tog upp det faktum att fler än hälften av Sveriges kommuner betalar konsulter för att lära biståndsbedömare och socialchefer hur man argumenterar mot och ger avslag på ansökningar om stödinsatser enligt LSS.

Programmet ger insyn i en utbildning som hålls av KommunLex AB. Kursledaren håller en raljerande ton. Han framställer oss som är beroende av personlig assistans för våra livsvillkor som tärande och en belastning för samhället. Han drar sig inte för att använda förlöjligande och förnedrande exempel, som lockar fram skratt och fniss från deltagarna. KommunLex är inte det enda företag som nämns utan flera liknande företag och föreläsare anlitas av kommunerna med det enda syftet att minska kommunernas kostnad för LSS-insatser.

Programmet visar på ett moraliskt och etiskt haveri.

Det är fullständigt oacceptabelt att rättighetslagar sätts ur spel genom att kommunala tjänstemän utbildas att strunta i LSS lagens intentioner och guidas genom lagstiftningen för att hitta kryphål för avslag.  

Ett sådant förhållningssätt är inte värdigt ett demokratiskt samhälle.

Vi förutsätter att SKL reagerat på samma sätt som vi på Kalla Faktas program, ”avslag till varje pris”.

Vi kan förstå att det bland kommunerna nu uppstår en viss förvirring kring hur de ska agera fortsättningsvis och vi förväntar oss att SKL som intresseorganisation för Sveriges kommuner och landsting går ut med information till sina medlemmar hur de bör arbeta med kompetensutveckling för sin personal. Grunden måste vara att den kompetensutveckling som köps in ska hjälpa kommunerna att följa intentionerna i LSS – inte att motverka dem och att verka för att uppfylla sina skyldigheter enligt 15 § LSS.


Stockholm den 13 november 2013

Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet
Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Vilhelm Ekensteen, ordförande Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA
Lars Hagström, ordförande Förbundet Rörelsehindrade, FöR
Pelle Kölhed, förbundsordförande Personskadeförbundet RTP
Agneta Vikenger, ordförande Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.  Läs mer på www.rbu.se

Taggar:

Om oss

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning. Läs mer på www.rbu.se

Dokument & länkar