De förverkligade sin idé, nu har de förändrat livet för hundratals barn.

Monica blev änka när hennes dotter var 6 år. Catharinas bror omkom i en olycka när hon var 18 år. Samhällets stöd visade på tydliga brister, speciellt för barn och ungdomar, då det stöd som fanns till stor del riktade in sig på den vuxne. Med sina egna erfarenheter som drivkraft, och med stöd från Reach for Change, har de byggt upp Randiga Huset. En ideell organisation som jobbar för att synliggöra och stödja barn som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall.

När Monica blev änka och Catharina förlorade sin bror upplevde de båda att stödet från samhället var helt obefintligt. De insåg också att Sverige saknade en funktion som fokuserade på barnens perspektiv. Detta ville de förändra.

Vi insåg att, för att hjälpa barn i sorg måste man arbeta förebyggande genom tidiga insatser. När något inträffar lever vi med föreställningen att det stöd vi behöver erbjuds av samhället. Tyvärr är det många gånger så att de flesta barn i sorg får stöd först då de utvecklat en följdproblematik som kan tillskrivas en psykiatrisk diagnos. Detta kände vi var ett viktigt samhällsproblem som vi ville förändra och där vi verkligen kunde göra skillnad, säger Catharina Richter på Randiga huset.

För tre år sedan sökte därför Catharina och Monica med sin idé om Randiga Huset till Reach for Changes inkubatorprogram och av runt tusen sökande blev de antagna. Genom programmet har de fått stöd genom egna rådgivare inom näringslivet, finansiering och tillgång till ett stort globalt nätverk för att utveckla sin verksamhet.

Detta förändrade inte bara deras liv, utan även livet för hundratals barn. Från att tidigare enbart haft möjlighet att hjälpa ett fåtal barn har de i dag, tre år efter att de antogs, hjälpt hundratals barn att leva med sina förluster. De har även utbildat tusentals personer som i sin profession möter dessa barn. På uppdrag av Socialstyrelsen har Randiga Huset tagit fram handledningsmaterial för förskola och skola i syfte att samhället ska bli bättre på att bemöta dessa barn.

–Det här är en problematik som samhället och politikerna måste ta på allvar. Enligt lag har barn som anhöriga i Sverige rätt till information, råd och stöd men Socialstyrelsens rapport visar att detta är ett ansvar som inte alltid uppfylls. Det här måste vi ändra på, fortsätter Monica Nanni på Randiga huset.

Randiga Huset lyfts nu fram i Reach for Changes kampanj där de söker efter nya sociala entreprenörer med idéer som gör livet bättre för barn. Kampanjen bygger på berättelser om barn vars livssituationer har förändrats tack vare idéer som förverkligats via Reach for Change, som tex. Randiga Huset. Genom att Randiga Huset lyfts i kampanjen hoppas Catharina och Monica inspirera andra att söka till Reach for Change med en idé som gör livet bättre för barn.

Det har betytt så mycket för oss att få hjälp och stöd av Reach for Change. Dels för att vi fått möjlighet att lägga all vår tid och engagemang på Randiga Huset och lyfta upp det här problemet till samhällsnivå. Men också för alla barn. För dem kändes det som ett stort erkännande att man valde att se dem i deras situation, säger Catharina Richter på Randiga huset.

Vi vet att en person kan göra stor skillnad och Catharina och Monica är exempel på detta. Med sann passion och entreprenörsanda har de sett ett samhällsproblem för barn och löst det med en innovativ idé. Syftet med Reach for Changes inkubatorprogram är just att möjliggöra för personer som Catharina och Monica att kunna fokusera fullt ut på sin idé, få den att växa, utvecklas och hjälpa så många barn som möjligt, säger Natalie Engdahl, Sverigechef på Reach for Change.

Om Randiga huset
Randiga Huset är en ideell, religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar för att synliggöra och stödja barn som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall. De erbjuder familjer enskilda samtal, mötesplatser och stödgrupper med syfte att stärka kommunikationen inom och runt familjen. Randiga huset arbetar också med att öka kunskapen om barns sorg, de problem som kan uppstå och de behov som behöver bli tillgodosedda hos personal inom kommun och landsting.

Om Reach for Change
Reach for Change identifierar och stöttar Change Leaders – lokala sociala entreprenörer med idéer som gör livet bättre för barn. Genom Reach for Change får de tillgång till professionell rådgivning, finansiering och ett globalt nätverk – så idéerna kan växa och göra systematisk och hållbar skillnad för så många barn som möjligt. Reach for Change är en ideell organisation grundad av Kinnevikgruppen och Sara Damber.

Projektgrupp kampanj
Uppdragsgivare: Kajsa Ljungberg, Kommunikationschef Reach for Change.
Reklambyrå: Somewhere Up North

Kontaktperson:

Natalie Engdahl
Sverigechef, Reach for Change
natalie.engdahl@reachforchange.org
+46 (0)70 766 88 82 

Reach for change är en ideell stiftelse grundad av Kinnevik. Vi stödjer personer med idéer som gör livet bättre för barn.

Taggar:

Om oss

Reach för Change söker, väljer ut och stödjer Change Leaders – personer med banbrytande idéer som gör livet bättre för barn. Genom oss får de lönefinansiering, kunskap och ett nätverk för att utveckla sina idéer. Totalt stödjer vi Change Leaders i 17 länder på tre kontinenter.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

De förverkligade sin idé med hjälp av Reach for Change, nu har de förändrat livet för hundratals barn.
Twittra det här

Citat

–Vi insåg att, för att hjälpa barn i sorg måste man arbeta förebyggande genom tidiga insatser. När något inträffar lever vi med föreställningen att det stöd vi behöver erbjuds av samhället. Tyvärr är det många gånger så att de flesta barn i sorg får stöd först då de utvecklat en följdproblematik som kan tillskrivas en psykiatrisk diagnos. Detta kände vi var ett viktigt samhällsproblem som vi ville förändra och där vi verkligen kunde göra skillnad.
Catharina Richter, Randiga huset.
–Det här är en problematik som samhället och politikerna måste ta på allvar. Enligt lag har barn som anhöriga i Sverige rätt till information, råd och stöd men Socialstyrelsens rapport visar att detta är ett ansvar som inte alltid uppfylls. Det här måste vi ändra på.
Monica Nanni, Randiga huset.
– Det har betytt så mycket för oss att få hjälp och stöd av Reach for Change. Dels för att vi fått möjlighet att lägga all vår tid och engagemang på Randiga Huset och lyfta upp det här problemet till samhällsnivå. Men också för alla barn. För dem kändes det som ett stort erkännande att man valde att se dem i deras situation.
Catharina Richter, Randiga huset.
– Vi vet att en person kan göra stor skillnad och Catharina och Monica är exempel på detta. Med sann passion och entreprenörsanda har de sett ett samhällsproblem för barn och löst det med en innovativ idé. Syftet med Reach for Changes inkubatorprogram är just att möjliggöra för personer som Catharina och Monica att kunna fokusera fullt ut på sin idé, få den att växa, utvecklas och hjälpa så många barn som möjligt
Natalie Engdahl, Sverigechef, Reach for Change.