Snacket om integration halverat i Almedalen

Integration är en het politisk fråga, men en undersökning som Twitters Nordenpartner Sellbranch genomfört i samarbete med Reach for Change visar att antalet tweets under Almedalens fem första dagarna (söndag-torsdag) under ämnet #integration minskade med 64 procent jämfört med 2016. Detta trots att twittrandet om #integration under perioden 1 januari till 30 juni 2017 låg på samma nivå som under 2016. Samtidigt minskade också antalet events i almedalsprogrammet med koppling till integration med 21 procent, trots att det totala antalet events ökade. 

- Frågan om att skapa integration är viktigare än någonsin, inte minst för ensamkommande barn och unga där situationen är akut. Det är inte överraskande att engagemanget har gått ned något i den här frågan sedan flyktingströmmarna diskuterades som mest, men det är överraskande att det har sjunkit så mycket. En positiv tolkning skulle vara att Almedalen har gått från snack till verkstad i den här frågan för just nu behövs verkligen handling och konkreta lösningar, säger Sofia Breitholtz, VD Reach for Change. 

Reach for change är en av de aktörer som drivit samtalet om integration under almedalsveckan. Dels under ”Hack för integration”, en innovationsverkstad som under torsdagen samlade aktörer från ideell och offentlig sektor samt näringslivet för att utveckla nya lösningar för integration av ensamkommande barn och unga. Genom #LessBlaMoreDo har Reach for change varit en av de mest de organisationerna i samtalet kring integrationen av ensamkommande på twitter. Antal tweets om #ensamkommande kopplat till #Almedalen har i år ökat med 107 procent jämfört med föregående år, från 122 till 253 tweets.

Bakgrund

Under Almedalens fem första dagar har det skett en minskning i tweetvolym med -9.1% jämfört med 2016. För #integration specifikt är siffran -63.7%, från 1 620 tweets 2016 till 587 tweets i år. En breddad sökning med fler integrationsrelaterade fraser ger siffran 2 627

mot 1 493, alltså en minskning med 43%.

Källa: Crimson Hexagon Conversation Monitor July 2017

Färre events på temat integration i almedalsprogrammet

Antalet träffar i almedalsprogrammet på ordet ”integration” minskade med 93, en minskning på 21 procent. Detta trots att antalet events ökade.

2017: 354 träffar på ordet ”integration” i almedalsprogrammet av totalt 4122 events, vilket motsvarar 8,6 procent.

2016: 447 träffar på ordet ”integration” i almedalsprogrammet av totalt 3829 events, vilket motsvarar 11,7 procent.

För ytterligare info:

Peter Lindh, Public Affairs Manager, Reach for Change, 070 292 51 14

Om Reach for Change

Reach för Change söker, väljer ut och stödjer Change Leaders – personer med banbrytande idéer som gör livet bättre för barn. Genom oss får de lönefinansiering, kunskap och ett nätverk för att utveckla sina idéer. Totalt stödjer vi Change Leaders i 18 länder på tre kontinenter.

Om oss

Reach för Change söker, väljer ut och stödjer Change Leaders – personer med banbrytande idéer som gör livet bättre för barn. Genom oss får de lönefinansiering, kunskap och ett nätverk för att utveckla sina idéer. Totalt stödjer vi Change Leaders i 17 länder på tre kontinenter.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia