Återköp av aktier i ReadSoft

Styrelsen för ReadSoft AB (publ) har fattat beslut om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman om att återköpa aktier i bolaget.

Vid årsstämman 2009 bemyndigades styrelsen att före årsstämman 2010 förvärva så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen har idag beslutat att uppdra till den verkställande ledningen att vid lämpliga tillfällen fram till årsstämman 2010 genomföra återköp av sammanlagt högst 1556672 aktier av serie B. Syftet med återköpsprogrammet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Det totala antalet aktier i ReadSoft uppgår till 32487 940. ReadSoft innehar för närvarande inga egna aktier. Förvärv kommer att ske på OMX Nordic Exchange Stockholm till vid förvärvet gällande börskurs. För information om genomförande av återköp inom detta mandat, hänvisar ReadSoft löpande till www.omxnordicexchange.com. Genomförda köp avses inte att pressmeddelas särskilt, annat än när det föreligger flaggningsplikt.
För mer information kontakta:

ReadSoft AB

Jan Andersson, VD

Tel: 0708 - 37 66 00

Jan Bertilsson, CFO

Tel: 042 - 490 21 43

Jonna Opitz, Informationschef

Tel: 0733 - 37 86 68

E-post:jonna.opitz@readsoft.com


OmReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för Dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Specialiserade så kallade "Solution Labs" för processer inom SAP, Oracle, Microsoft, och Capture, säkerställer att ReadSoft levererar spjutspetsteknologi med högt kundvärde. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Prenumerera

Dokument & länkar