Delårsrapport januari – juni 2010

Väsentligt bättre resultat och marginaler  

  • Omsättningen för årets första sex månader uppgick till 295,6 (307,0) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för perioden blev 8,9 (4,4) Mkr
  • Resultat efter skatt per aktie för perioden blev 0,13 (-0,49) kr
  • Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 159,6 (160,5) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för andra kvartalet blev 14,0 (1,5) Mkr
  • Resultat efter skatt per aktie för andra kvartalet blev 0,31 (-0,22) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för årets sex första månader blev 49,4 (55,7) Mkr

”Under första kvartalet gjorde vi bedömningen att marknaden håller på att återhämta sig efter finanskrisen. Efter andra kvartalet kan vi nu se att denna bedömning visade sig korrekt då våra marginaler samt vårt resultat före och efter skatt avsevärt förbättrades jämfört med förra året.

Vår omsättning har påverkats negativt av valutakursförändringar med cirka fem procent. I svenska kronor innebär det en negativ omsättningstillväxt, men i lokala valutor betyder det en tillväxt på cirka fyra procent under andra kvartalet. Det är även glädjande att vi ökar våra licens- och underhållsintäkter under andra kvartalet samt att vi tjänar pengar i den löpande verksamheten vilket gör att vi fortsätter skapa positiva kassaflöden.

Vad gäller våra olika marknader ser vi att regionen ”USA och övriga världen” kraftigt förbättrat sin omsättning med 29 procent jämfört med förra året. Det är framförallt vårt dotterbolag i Australien som visat utmärkt tillväxt, men även vår asiatiska verksamhet har haft ett bra kvartal.

Vi kommer att fortsätta fokusera på att öka försäljningen och förbättra vår lönsamhet. Vi har tagit tydliga steg mot våra mål och vi är fortsatt optimistiska inför kommande kvartal.”

Jan Andersson
VD och koncernchef


Läs hela rapporten i bifogad PDF.

 

För mer information vänligen kontakta:

Jan Andersson, VD och koncernchef
Telefon: 042-490 21 34 alt. 0708-37 66 00
Johan Holmqvist, Informationschef
Telefon 042-490 21 98 alt. 0708-37 66 77
Jan Bertilsson, CFO
Telefon 042-490 21 43 alt. 0708-37 66 16
e-post: förnamn.efternamn@readsoft.com 

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar