Delårsrapport januari – mars 2012

Fortsatt tillväxt trots svagare licensförsäljning

  • Omsättningen för januari-mars ökade med 11 procent till 156,9 (141,8) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för perioden blev -11,7 (-2,6) Mkr
  • Resultat efter skatt per aktie för perioden blev -0,27 (-0,04) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden blev 39,2 (52,2) Mkr
  • ReadSoft har under kvartalet förvärvat foxray AG


VD-kommentar:

Förvärv i Tyskland stärker vårt erbjudande

"Första kvartalet, som normalt är årets svagaste period för ReadSoft, har varit ett intensivt kvartal med blandat utfall. Vår totala omsättning fortsätter att växa och vi levererade en stabil tillväxt på 11 procent, varav 6 procent organisk vilket är ett bevis på att vår globala verksamhet är fortsatt stark. Som ett led i vår strategi att vara aktiva i konsolideringen av vår marknad samt för att göra vårt erbjudande ännu starkare förvärvade vi i februari det tyska bolaget foxray AG. foxray är en teknikledande leverantör av plattformar och lösningar för automatisering av affärsprocesser. Deras produktsvit xbound passar utmärkt ihop med vår datafångstteknologi och kommer att stärka vår konkurrenskraft väsentligt. Därmed får vi ett än starkare erbjudande till BPO-segmentet (Business Process Outsourcing) och till bank- och försäkringsbranscherna.

Trots vår tillväxt hade vi ett antal affärer som försköts in i nästa kvartal, vilket framförallt påverkade våra licensintäkter och därmed även vårt EBITDA-resultat. Vi har även arbetat intensivt under kvartalet med att integrera vårt foxrayförvärv i vår befintliga verksamhet för att på bästa och snabbaste sätt kunna börja sälja vårt gemensamma erbjudande. I samband med denna process har vi i kvartalet tagit en del integrationskostnader, vilket också belastat vårt resultat. Vi ser att de affärer som förskjutits inte är förlorade affärer till konkurrenter utan det är företrädesvis förhandlingar som dragit ut på tiden på grund av våra potentiella kunders urvals- och utvärderingsprocesser. Vi kan även se att vissa av de förskjutna affärerna har stängts under det pågående andra kvartalet.

Det är glädjande att se vissa av våra mindre tillväxtmarknader, såsom Brasilien, Benelux och Asien, fortsätter att utvecklas positivt med starka tillväxtsiffror. Mogna marknader såsom Sverige och Norge visar också en god tillväxt. Bland flera viktiga händelser under kvartalet vill jag nämna det strategiska avtal som vi tecknade med ett världsledande outsourcingföretag samt ett framgångsrikt partnerarbete som möjliggör en bra positionering av våra lösningar mot Microsofts Dynamics NAV-kunder i Europa. Vi fortsätter även att generera ett starkt kassaflöde i vår löpande verksamhet.

Vi ser positivt på det nuvarande marknadsläget och vi är fortsatt optimistiska inför våra möjligheter att öka både vår tillväxt och vårt resultat under året jämfört med förra året."

Per Åkerberg
VD och koncernchef


Läs hela rapporten i bifogad PDF.


Inbjudan till telefonkonferens/audiocast för presentation av ReadSofts delårsrapport för januari-mars 2012

Fredagen den 27 april 2012 kl 09:00, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en telefonkonferens där ReadSofts VD och koncernchef Per Åkerberg kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.


Länk till webcast:       klicka här 
Dag och tid:                fredagen den 27 april 2012, kl 09.00
Ring in på:                  +46 (0)8 506 857 59 alt. +44 (0) 207 108 6303

Ni kan också följa presentationen via www.readsoft.se alt www.readsoft.com.


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-04-26 kl 13:50.


För mer information vänligen kontakta:

Per Åkerberg, VD och koncernchef
Telefon: 042-490 21 00 
Johan Holmqvist, Informationschef
Telefon 042-490 21 98 alt. 0708-37 66 77
Jan Bertilsson, CFO
Telefon 042-490 21 43 alt. 0708-37 66 16

e-post: förnamn.efternamn@readsoft.com


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar