Delårsrapport januari - september 2007


- Omsättningen för årets första nio månader ökade med 14 procent till 362,7 (317,8) Mkr
- Resultat efter skatt för perioden blev -3,9 (13,8) Mkr
- Resultat efter skatt per aktie för perioden blev -0,12 (0,44) kr
- Omsättningen för tredje kvartalet ökade med 26 procent till 125,9 (100,2) Mkr
- Resultat efter skatt för tredje kvartalet blev -4,6 (1,6) Mkr
- Resultat efter skatt per aktie för tredje kvartalet blev -0,14 (0,05) kr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för årets första nio månader blev 19,6 (29,7) Mkr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Försäljningen ökade med 26 procent under det tredje kvartalet. Framför allt är framgångarna inom SAP-segmentet i USA mycket positiva, en trend som också varit påtaglig i Europa. Denna positiva utveckling är direkt hänförbar till förvärvet av SAP-experten Ebydos som genomfördes hösten 2006.


I början av september etablerade ReadSoft ett dotterbolag i Benelux med säte i Amsterdam, Holland. Med ett växande antal partners och stora, globala kunder i regionen är det naturligt med en egen etablering för att kunna expandera ytterligare. ReadSoft har nu egen representation i 15 länder på fyra kontinenter.


ReadSoft har gjort ett antal betydande affärer under tredje kvartalet. Bland annat har det miljömedvetna elbolagetGreen Mountain Poweri Kanada implementerat ReadSofts lösning för Oracle E-Business Suite. Bolaget har som policy att arbeta för en förbättrad miljö, vilket gjorde att man tilltalades av en lösning som reducerar pappersanvändningen.

Storbritanniens tionde största låneinstitut,GMAC-RFC, har investerat nära 5 miljoner kronor i ReadSoft DOCUMENTS for Mailrooms för att automatisera hanteringen av över 2,5 miljoner dokument per år. Investeringen ger GMAC-RFC förutsättningar att tillhandahålla effektivare service åt sina förmedlare och kunder, dessutom underlättar den företagets framtida tillväxt.

Det amerikanska bioläkemedelsföretagetCV Therapeuticshar valt ReadSofts SAP-certifierade lösning för att effektivisera sina betalningsprocesser.

I samarbete med sin nordamerikanska partnerImaging Office Systems, slöt ReadSoft i USA nya avtal för drygt 2 miljoner kronor bara under kvartalets två första månader. Samarbetet mellan de båda företagen har lett till en ökad satsning på att sälja in ReadSofts lösningar till Imaging Office Systems befintliga och potentiella kunder.Läs hela rapporten i bifogad pdf


För ytterligare information kontakta VD Jan Andersson på 042-490 21 00, mobil 0708-37 66 00 eller Jonna Opitz, Informationschef på 042-490 21 08 eller CFO Jan Bertilsson på 042 - 490 21 43.

Besök dessutom gärna www.readsoft.se


Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Prenumerera

Dokument & länkar