Delårsrapport januari-juni 2013

Strategiskt förvärv

  • Omsättningen för andra kvartalet minskade med 5 procent till 190,9 (202,0) Mkr
  • Licensintäkterna för andra kvartalet minskade med 11 procent till 54,6 (61,1) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA andra kvartalet blev 4,8 (17,2) Mkr
  • Resultat efter skatt per aktie andra kvartalet blev 0,03 (0,49) kr
  • Omsättningen för januari-juni minskade med 2 procent till 353,5 (358,9) Mkr
  • Licensintäkterna för januari-juni minskade med 1 procent till 96,6 (97,6) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för januari-juni blev -12,8 (5,5) Mkr
  • Resultat efter skatt per aktie för januari-juni blev -0,35 (0,23) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för januari-juni blev 61,7 (41,1) Mkr
  • ReadSoft har under det andra kvartalet förvärvat Expert Systems Development Svenska ABVD-kommentar:

Strategiskt förvärv och åtgärder för långsiktig tillväxt

”Vi har haft en sämre omsättningsutveckling under det andra kvartalet än förväntat. I lokala valutor minskade vår omsättning jämfört med föregående år med 1 procent för det andra kvartalet, men ökade med 3 procent för de första sex månaderna. Vår licensförsäljning, rensat för valutor, minskade med 7 procent under det andra kvartalet, men ökade med 3 procent under det första halvåret. Vårt kassaflöde från den löpande verksamheten var mycket starkt under kvartalet. 

Under kvartalet genomförde vi ett strategiskt viktigt förvärv av Expert Systems Development Svenska AB (Expert Systems), en leverantör av SaaS-lösningar (Software as a Service) för elektroniska affärer med ett av de ledande molnbaserade nätverken för utbyte av e-fakturor och andra elektroniska dokument i Sverige. 

Vårt resultat är inte godkänt och anledningarna är flera. En huvudorsak är att ett antal större affärer skjutits på framtiden. Vi har också haft en svag utveckling i vår konsultverksamhet. Beläggning är betydligt bättre jämfört med det första kvartalet, men vi har fått sämre betalt för våra konsulttimmar. Anledningen är framförallt att en hårdare konkurrens påverkat timdebiteringen negativt men vi har också haft negativa valutaeffekter. Resultatet under det första halvåret har också påverkats av omstruktureringskostnader av engångskaraktär, samt engångskostnader för förvärvet av Expert Systems. Men det sämre resultatet beror också på en medveten förändring i syfte att öka andelen återkommande intäkter. Några av våra nya och större genomförda licensaffärer är av hyreskaraktär, vilket genererade begränsade intäkter under det andra kvartalet men är strategiskt viktiga för framtiden. Dessa återkommande intäkter har haft god tillväxt på en rullande 12 månaders basis.

Med anledning av vårt resultat kommer vi att genomföra ett åtgärdsprogram för att dra ned på våra kostnader och för att skapa möjligheter för investeringar inom områden där vi ser en tydlig tillväxtpotential. 30 tjänster, cirka 5 procent av våra anställda, kommer att försvinna i bolaget, främst hos vissa av våra dotterbolag som under en längre tid inte motsvarat våra förväntningar, men även på koncernnivå. Vi beräknar att vara klara med dessa åtgärder under det tredje kvartalet. Det utrymme som vi skapar i samband med åtgärderna kommer delvis att återanvändas för rekryteringar och investeringar i områden där vi ser en god utvecklingspotential. Bland annat kommer vi att satsa på vår nyligen förvärvade e-fakturaportal, från Expert Systems-förvärvet, som vi kommer att rulla ut i vår internationella organisation och börja sälja till vår globala kundbas. Teknologin från Expert Systems tillsammans med våra befintliga produkter kommer att vara ett starkt erbjudande till våra kunder. Vi kommer även att genomföra en utökad satsning på den nordamerikanska marknaden där vi ser en fortsatt stor utvecklingspotential.

Vår globala Oracle-organisation fortsätter att utvecklas positivt och visar klart bättre siffror än motsvarande kvartal ifjol. ReadSoft Online har också haft en god utveckling. Det är framförallt marknader såsom Storbritannien, Benelux och Asien som visar vägen med god tillväxt och lönsamhet under det andra kvartalet. Under kvartalet introducerade vi XBOUND på den nordamerikanska marknaden. Resultatet lät inte vänta på sig och vi stängde en större affär med DISC Corporation, en ledande tjänsteleverantör av dokumenthantering inom vårdsektorn, med en beräknad intäkt om cirka 1 miljon US-dollar per år. På produktsidan har vi genomfört en rad spännande lanseringar, bland annat introducerades INVOICES 5-7, och den senaste versionen av PROCESS DIRECTOR presenterades vid en större industrimässa i USA. Dessutom kompletterades ReadSoft Online med nya arbetsflödesfunktioner, kraftfullt stöd för e-fakturor och lagring av fakturor på molnet, samt XBOUND uppdaterades med ett speciellt verktyg för Windows 8 och Windows RT.

De åtgärder som vi nu genomför är för att spara kostnader samtidigt som vi frigör medel för att kunna omfördela våra investeringar mot tydliga tillväxtområden där vi vill stärka vår position. Åtgärderna kommer inte att förändra ReadSofts fokus att fortsätta arbeta för tillväxt och med att prioritera att förbättra vår vinstmarginal. ReadSoft står väl rustat för framtiden och det gör att vi är optimistiska inför våra möjligheter att snarast vara tillbaka på vägen mot en fortsatt god utveckling.”


Per Åkerberg
VD och koncernchef 


Läs hela rapporten i bifogad PDF.


Inbjudan till telefonkonferens/audiocast för presentation av ReadSofts delårsrapport för januari-juni 2013 

Torsdagen den 18 juli 2013 kl 09:00, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en telefonkonferens där ReadSofts VD och koncernchef Per Åkerberg kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska. 


Länk till webcast:       klicka här 
Dag och tid:                torsdagen den 18 juli 2013, kl 09.00
Ring in på:                  +46 8 519 993 68 alt +44 207 660 2081


Ni kan också följa presentationen via www.readsoft.se alt www.readsoft.com.


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-07-18 kl 08:00.


För mer information vänligen kontakta:

Per Åkerberg, VD och koncernchef
Telefon: 042-490 21 00 
Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications
Telefon 042-490 21 98 alt. 0708-37 66 77
Jan Bertilsson, CFO
Telefon 042-490 21 43 alt. 0708-37 66 16

e-post: förnamn.efternamn@readsoft.comOm ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.