Folkräkning i Ghana för ReadSoft - Census affär visar vägen till nytt lukrativt segment

Folkräkning i Ghana för ReadSoft Census affär visar vägen till nytt lukrativt segment Världsledande IT företaget ReadSoft har tagit hem en order på över sex miljoner SEK för att leverera programvara för automatisk datafångst, som ska sköta afrikanska Ghanas folkräkning. Under en period på endast 45 dagar ska elva miljoner insamlade censusblanketter tolkas på uppdrag av landets regering. Affären slöts med Ghanas Finansdepartment efter en lång tids utvärdering och tester. Affären, som uppgår till ca 6 miljoner SEK, omfattar även hårdvara och service. Programvaran, som automatiskt kommer att fånga information på folkräkningsblanketterna, sparar mycket tid och pengar jämfört med föregående års manuell stansning. ReadSoft har redan samarbetat med de statistiska centralbyråerna i Estland, Ukraina , Sverige och Aruba, när det gäller census projekt. Marknaden anses som mycket stor och rationaliseringsbehoven är långtgående. I många länder har folkräkning hittintills varit en kostsam och långdragen procedur, men med automatisk datafångst kan formulären tolkas och statistik skapas utan större ansträngning. "Censusprojekt är ett vertikalt marknadssegment som växer och kan bli mycket betydelsefullt för ReadSoft. Förutom den etablerade tidtabellen för folkräkningar i världens utvecklade länder så finansierar FN och andra internationella organ projekt i tredje världens länder som ett led i dessa länders utveckling. Mängden information som skall samlas in är ofta mycket omfattande och våra system underlättar denna process högst avsevärt", säger Jan Andersson, VD på ReadSoft. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, eller Kristina Kisthinios, Informationsansvarig Tel: 042-490 21 00 E-mail: info@readsoft.com www.readsoft.com ReadSoft är ett ledande företag inom utveckling och försäljning av programvara för automatisk datafångst, dvs programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor i elektroniskt format eller pappersformat. ReadSoft är marknadsledande i Europa och har etablerat egna dotterbolag på de viktigaste internationella marknaderna. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tio dotterbolag i ett flertal europeiska länder, i Nord- och Sydamerika och Australien. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Prenumerera

Dokument & länkar