If i Norge investerar i ReadSofts senaste lösning för dokumenthantering

If i Norge väljer, liksom sitt systerföretag i Finland, att investera i produkten CLASSIFY från ReadSoft för att automatisera hanteringen av 2,5 miljoner dokument per år. Förutom att investeringen sparar kostnader ger den också företaget förutsättningar att tillhandahålla ännu effektivare service åt sina kunder.

If, som ingår i finanskoncernen Sampo Plc, är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Företaget har 6 900 anställa och bruttopremieintäkterna var drygt 39 miljarder kronor 2008.


- Målet med den här investeringen är att kunna hantera fler skadeanmälningar utan att behöva utöka vår personalstyrka, säger Harald Thunem chef för Kontorsservice på If i Norge. Vi har god erfarenhet av ReadSofts lösningar sedan tidigare och känner oss trygga med att vi genom den investeringen kommer att kunna ge våra kunder ännu effektivare service.


Skadeförsäkringsbolaget If i Norge har använt automatisk datafångst för sina elektroniska arkivlösningar tillsammans med ReadSofts lösning för formulärhantering under ett antal år. Eftersom företaget har en hel del brev och andra ostrukturerade dokument som följer med skadeanmälningarna blev de intresserade av ReadSofts nya lösning. CLASSIFY möjliggör automatisk datafångst och klassificering av alla typer av inkommande dokument. Informationen skickas sedan vidare till ett elektroniskt arbetsflöde och/eller arkivering.


- If är en viktig referenskund för oss globalt eftersom de valt att ligga i framkant och tidigt anamma ny effektiviserande teknik, säger ReadSofts VD Jan Andersson. Att den norska verksamheten nu också väljer att investera i vår senaste teknologi måste ses som ett gott betyg på det arbete vi gjort i Norden under en rad av år.


ReadSoft startar implementeringen omedelbart och räknar med att lösningen är i drift under sommaren.För mer information kontakta:

ReadSoft AB

Jan Andersson, VD

Tel: 0708 - 37 66 00

Jonna Opitz, Informationschef

Tel: 0733 - 37 86 68

E-post:jonna.opitz@readsoft.com


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för Dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll.ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Specialiserade så kallade "Solution Labs" för processer inom SAP, Oracle, Microsoft, och Capture, säkerställer att ReadSoft levererar spjutspetsteknologi med högt kundvärde. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat påNasdaq OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Prenumerera

Dokument & länkar