Inbjudan till telefonkonferens / audiocast för presentation av ReadSofts delårsrapport januari-juni 2010

ReadSofts delårsrapport för januari-juni 2010 offentliggörs tisdagen den 20 juli 2010 kl 08.00. Samma dag kl 09.30 kommenterar VD och koncernchef Jan Andersson den publicerade rapporten och svarar på frågor vid en telefonkonferens/audiocast. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Länk till webcast:       klicka här

Dag och tid:                tisdag den 20 juli 2010, kl 09.30

Telefonnummer: .       +46 (0)8 5051 3793 alt. +44 (0)20 7806 1966.

Kod för inloggning:    2478891

Ni kan också följa presentationen via www.readsoft.se alt www.readsoft.com.

För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                     
Johan Holmqvist, Informationschef
Tel: 042 - 490 21 98 alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar