Inbjudan till telefonkonferens / audiocast för presentation av ReadSofts delårsrapport januari-mars 2011

ReadSofts delårsrapport för första kvartalet 2011 publiceras tisdagen den 3 maj 2011 cirka kl 13:00.

Dagen efter, onsdagen den 4 maj kl 09:00, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en telefonkonferens där ReadSofts VD och koncernchef Jan Andersson kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.


Telefonkonferens/audiocast:

Länk till webcast:      klicka här 

Dag och tid:                onsdag den 4 maj 2011, kl 09.00

Telefonnummer: .     +46 (0)8 5051 3786 alt. +44 (0)20 7138 0826 (vänligen ange att ni vill bli kopplade till ReadSofts telefonkonferens)


Ni kan också följa presentationen via www.readsoft.se alt www.readsoft.com.


För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Johan Holmqvist, Informationschef
Tel: 042 - 490 21 98 alt. 0708 - 37 66 77
E-mail:
johan.holmqvist@readsoft.com 

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

 

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar