Ledande finansiell institution utökar existerande relation med ReadSoft via nytt avtal värt 3,2 MSEK

ReadSoft utvidgar sitt nuvarande avtal med en av Europas största finansiella institutioner. Avtalet är värt 3,2 MSEK och inkluderar lösningar och tjänster i flera länder. Affären stängdes under andra kvartalet 2010.

Kunden använder sedan många år ReadSofts SAP®-certifierade lösning för automatisk fakturahantering. Nu ser man fram emot att göra fortsatta vinster genom att optimera processen i sin växande organisation. ReadSoft kommer att hjälpa kunden att utveckla sin nuvarande lösning så att den omfattar fler och nya delar av organisationen. Syftet är att skapa en mer enhetlig och rationell process för de inkommande fakturorna.

ReadSofts marknadsledande ställning och den nära integrationen med SAP var de nyckelfaktorer som avgjorde kundens val av ReadSoft.

-Det faktum att vi utökar vårt avtal med denna kund visar att våra lösningar hjälper företag att skära ned kostnader och effektivisera sina organisationer, säger Jan Andersson, VD på ReadSoft. Tillsammans med kunden kommer vi hjälpa dem att skapa en förstklassig hantering av deras inkommande fakturor i nya delar av deras organisation. På så vis hjälper vi dem att även fortsättningsvis uppnå sina högt ställda fakturahanteringsmål.

För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Jan Andersson, VD
Tel: 0708 - 37 66 00
Johan Holmqvist, Informationschef
Tel: 042 - 490 21 98 alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 

Om ReadSoft

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar