Nordamerikanskt företag på Fortune 500-listan utökar sitt avtal med ReadSoft för automatisk fakturahantering värt 2,3 MSEK

Ett Fortune 500-listat livsmedelsföretag med bas i Nordamerika har valt att utöka sin användning av ReadSofts automatiska fakturahanteringslösning till deras division i Mexiko. Det nya avtalet är värt 2,3 MSEK och tecknades under det första kvartalet 2012.


Kunden hanterar redan miljontals fakturor med ReadSofts SAP®-certifierade automatiska fakturahanteringslösning vid sitt nordamerikanska servicecenter och i Latinamerika med betydande processförbättringar. Företaget utökar nu sin användning av ReadSofts lösning till sin division i Mexiko för att kunna undanröja den tidskrävande manuella dokumenthanteringen av tiotusentals fakturor per år.

Den automatiska fakturahanteringslösningen är en helhetslösning, från ankomst till arkivering, och är helt integrerad med kundens SAP-system. ReadSoft valdes på grund av kundens tidigare och nuvarande fakturahanteringsframgångar i Nordamerika och Latinamerika, vilka möjliggjorts av den smidiga implementeringen av ReadSofts pålitliga och helt integrerade lösning i kundens SAP-plattform.

-ReadSofts lösningar är utformade för att kunna expandera multinationella företags globala processhanteringsinitiativ över varierande och komplexa internationella miljöer, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
-ReadSoft har skapat ett beprövat partnerskap med denna kund via framgången från vår första implementering i Nordamerika, och vi ser fram emot att fortsätta att arbeta med detta företag och att kunna erbjuda de mest effektiva automatiska fakturahanteringslösningarna och tjänsterna, avslutar Per Åkerberg.


Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym. Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-03-29 kl 14:00.För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Johan Holmqvist, Informationschef 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar