Nordamerikanskt tjänsteföretag tecknar avtal med ReadSoft värt 3,4 MSEK för automatisk fakturahantering

Ett av de äldsta och mest respekterade tjänsteföretagen i USA som specialiserat sig på förvaltning av naturresurser har valt att effektivisera hela sin fakturahanteringsprocess med hjälp av ReadSofts SAP-certifierade lösning för automatisk fakturahantering. Avtalet är värt 3,4 MSEK och tecknades under första kvartalet 2012.

Tjänsteföretaget vänder sig till klienter inom alla branscher i Nordamerika genom sin decentraliserade affärsmodell. Dock påverkades tjänsteföretagets fakturahanteringsprocess negativt i form av kostsamma förseningar och fel på grund av den decentraliserade organisationen. Att skicka och faxa pappersfakturor mellan flera kontor tillhörde vardagen för fakturahanteringspersonalen och gav upphov till minimal insyn och kontroll över fakturahanteringsprocessen. Kunden bestämde sig därför att centralisera och effektivisera fakturahanteringsprocessen för att kunna få bra kontroll och insyn över hela fakturahanteringscykeln i sitt SAP-system.

ReadSoft har en stark ställning med många framgångsrika installationer av automatiska fakturahanteringslösningar i SAP på den nordamerikanska kontinenten, och i övriga världen. Kunden ansåg därför att ReadSoft var marknadsledande inom SAP-segmentet med den mest kompletta lösningen för automatisk fakturahantering baserat på mångårig erfarenhet. Med ReadSofts SAP-certifierade lösning kan kunden hantera sina fakturor elektroniskt och följa fakturorna i SAP oavsett var de befinner sig i fakturahanteringsprocessen. Eftersom kunden inte längre använder sig av pappersfakturor blir därför processen både snabbare och mer exakt, vilket förbättrar kundens relation till leverantörer och ökar rabatterna för tidiga inbetalningar. 

-I detta fall är decentralisering en viktig del i denna kunds framgångsrika affärsmodell, men deras administrationskostnader var alldeles för stora, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Med hjälp av ReadSofts experter på automatiska fakturahanteringslösningar, kan denna kund fortsätta sin framgångsrika decentraliserade verksamhet kombinerat med en smidig, effektiv och affärskritisk fakturahanteringsfunktion för att på så vis uppnå en mer kostnadseffektiv fakturahanteringsprocess på lång sikt, avslutar Per Åkerberg.


Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym. Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-04-13 kl 15:45.För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Johan Holmqvist, Informationschef 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar