Ny global försäljnings- och marknadschef på ReadSoft

Peter Hörwing är från och med den 6 augusti 2007 ny global försäljnings- och marknadschef för ReadSoft. Han kommer att ansvara för och verka som styrelseordförande i tre av bolagets dotterbolag; ReadSoft North America, ReadSoft UK och ReadSoft Germany, samt ha det övergripande ansvaret för ReadSofts försäljnings- och marknadsaktiviteter.

Peter Hörwing har drygt 20 års erfarenhet inom IT-branschen. Under tio år arbetade han på IBS i en rad olika positioner, bland annat som global försäljnings- och marknadschef, Area Manager för Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Schweiz, UK, Baltstaterna och Ryssland samt som VD för dotterbolagen i Sverige och Finland. Tidigare har han också arbetat inom bland annat IBM.


- Rekryteringen av Peter Hörwing är i linje med vår strategi om ökad tillväxt, kommenterar Jan Andersson, VD för ReadSoft. Peters huvudsakliga fokus kommer att ligga på tillväxtaktiviteter som att fortsätta med utvecklingen av vårt framgångsrika partnerprogram och ytterligare öka vår globala närvaro.Om ReadSoft

ReadSoftär en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för dokumentautomation under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med kontor i 16 länder i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenheter för forskning och utveckling finns i Stockholm och Helsingborg. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.------------------------------------------------För mer information kontakta---------------------------------------


ReadSoftAB

Jan Andersson, VD ReadSoft

Tel:+46708376600eller

Jonna Opitz, Informationschef

Tel:+46733378668

E-post:jonna.opitz@readsoft.com


Läs mer om ReadSoft på www.readsoft.se

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar