Ny teknologi från ReadSoft ger företag sänkta kostnader för XML-fakturering

ReadSoft, en global leverantör av programvara för automatisering av dokumenthantering med över 8 500 kunder, introducerar sin senaste automatiseringslösning som kostnadseffektivt hanterar komplexa e-fakturor – en allt högre kostnad för många företag. Nya funktioner i ReadSofts INVOICES 5-7 lösning hjälper företag att uppnå högre automatiseringshastigheter och gör det ännu enklare att använda sig av e-fakturering. 

Bolag som vill automatisera sin dokumenthantering och fakturering kommer nu inte att hindras av vilket format de mottar fakturan i. ReadSofts nya fakturahanteringslösning, INVOICES 5-7, samlar automatiskt in och kontrollerar data från alla typer av inkommande fakturor – oavsett källa eller format. Med ReadSofts nya multichannel datafångstteknologi kan företag hantera faxade och e-postade fakturor – som bilder, PDF-filer eller i XML-format – på samma sätt som de hanterar pappersfakturor.

Katarina Andersson, Product Manager Capture Solutions på ReadSoft, anser att företag som tar emot stora volymer e-fakturor i XML-format kan förvänta sig stora besparingar: 

– Dessa företag lägger vanligtvis ned stora summor pengar på EDI-lösningar eller VAN-tjänster för att möjliggöra automatisering av XML-fakturor. Startkostnaden beräknas vara cirka 1400-2100 SEK för varje leverantör och kan även inkludera månadsavgifter och volymbaserade avgifter. Tack vare vår stora erfarenhet inom det här området upptäckte vi att för varje 1 000 fakturor i ett medelstort företag finns det cirka 200 leverantörer. Det innebär att ett företag med 5 000 leverantörer kan spara upp till 10,5 miljoner SEK genom att välja ReadSoft.

Kostnadsbesparingar är bara en av de fantastiska fördelarna med en automatiseringslösning från ReadSoft. ReadSofts utökade självinlärningsteknik hämtar information från leverantörsspecifika fakturor till automatisk korrigering av välkända fel, så att ekonomipersonalen bara behöver kontrollera fakturor med undantag. När det gäller XML-fakturor är undantag väldigt ovanliga, och automatisering kan snart bli en lönsam verklighet.

– Företag som mottar stora mängder e-fakturor märker en betydande förändring, konstaterar Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
– Den här nya flerkanaliga datafångsttekniken är en fantastisk nyhet som kan användas för alla viktiga finansiella dokument och innebär smidig hantering som är helt integrerad med företagens befintliga system. Det här är ett stort steg mot att förbättra och öka användandet av e-fakturering, vilket är något som vi verkligen tror på, avslutar Per Åkerberg. 


Detta är en översatt version av det engelska originalpressmeddelandet som ni finner här:

Produkter eller namn på tjänster som nämns häri är varumärken som tillhör respektive ägare.


ReadSoft kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2013 klockan 11.00 (CET).


För frågor eller ytterligare information, kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                         
Johan Holmqvist, Vice President, Corporate Communications
Telefon: +46 708 37 66 77
E-post: johan.holmqvist@readsoft.com 
Michael Henriksson, Vice President, Product and Business Management
Telefon: +46 733 37 86 76
E-post: michael.henriksson@readsoft.com 
Katarina Andersson, Product Manager, Capture Solutions
Telefon: +46 708 37 66 26
E-post: katarina.andersson@readsoft.com 


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar