Nytt antal aktier i ReadSoft AB

Genom utbyte av konvertibler i ReadSoft AB har antalet B-aktier ökat med 9.000 aktier och antalet röster har ökat med 9.000. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i ReadSoft till 33.144.440 varav 1.354.500 A-aktier och 31.789.940 B-aktier. Det totala antalet röster i ReadSoft uppgår till 45.334.940 röster. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 3.314.444 kronor.

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-07-31 kl 13:00.För mer information vänligen kontakta:  

ReadSoft AB                                                                                                         
Kristin Widjer, Bolagsjurist
Tel: 042 – 490 21 29 alt. 0733 – 37 86 79
E-mail: kristin.widjer@readsoft.com 
Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications   
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Prenumerera

Dokument & länkar