ReadSoft breddar partnersamarbete med Ricoh Europe genom nytt partneravtal

Ricoh, ett världsledande företag inom dokumenthantering för kontor och tryckerier har undertecknat ett partneravtal med ReadSoft. Det paneuropeiska avtalet innebär en utveckling av relationen mellan ReadSoft och Ricoh i Frankrike och Nederländerna, till att även gälla övriga länder i EMEA-regionen. Fler företag kommer nu att kunna dra fördel av de helintegrerade dokumenthanteringslösningarna.

Ricoh samarbetar med organisationer över hela världen för att modernisera arbetsmiljöer och effektivisera dokumenthantering. Med verksamhet i över 150 länder är Ricoh en global leverantör av dokumenthanteringslösningar, grafiska produktionslösningar och utskriftshantering, med expertrådgivning.

-Partnerskapet mellan ReadSoft och Ricoh i Frankrike och Nederländerna har varit framgångsrikt i flera år, säger Ragnar Janson, Chef för internationell försäljning på ReadSoft. Vi är glada över att Ricoh har beslutat sig för att utveckla vårt partnerskap till att även gälla övriga Europa. Det här avtalet innebär stora möjligheter för både ReadSoft och Ricoh att expandera verksamheten till nya marknader i regionen.

Över 6 500 företag världen över automatiserar idag dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, dokumentflöden och e-fakturering etc. med hjälp av ReadSoft. Resultatet är snabbare och billigare dokumenthantering och en bättre kontroll. Avtalet innebär att Ricoh använder ReadSofts programvara för att möta kundernas behov via Ricohs rörelsedrivande dotterbolag i Europa. Genom ett nära samarbete med ReadSoft kommer Ricoh att utvidga sina dokumenthanteringstjänster.

-ReadSoft har ett utmärkt sortiment av programlösningar som stöder vår dokumenthanteringsportfölj och ger oss möjlighet att fortsätta leverera en helhetsservice till våra kunder. Dagens företag söker samarbetspartner som klarar att tillhandahålla en service som ligger långt utöver att bara leverera produkter. Ricoh ser fram emot att få samarbeta med ReadSoft för att möta behoven inom området, säger Jim Potter, Executive Vice President, Operations, Ricoh Europe.

-Ricoh är en av våra största partners och vi ser fram emot ett utökat samarbete med Ricoh Europe via det paneuropeiska avtalet, säger Jan Andersson, VD på ReadSoft. Avtalet ligger helt i linje med vår strategi för en utökad, global partnerförsäljning. Vi är övertygade om att vi tillsammans med Ricoh kommer att leverera lösningar i världsklass, för att hjälpa företagen nå sin fulla potential, med fokus på effektiva processer och långsiktigt ekonomiskt tänkande.

För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                        
Jan Andersson, VD                                               
Tel: 0708 - 37 66 00                                               
Johan Holmqvist, Informationschef                                       
Tel: 042 - 490 21 98 alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com                                 
Ragnar Janson, Chef för internationell försäljning
Tel: 0733 37 86 95
E-mail: ragnar.janson@readsoft.com 

Ricoh Europe PLC
Janice Gibson
Tel.: +44 20 7465 1153
E-mail: press@ricoh-europe.com

………………………………

Om Ricoh
Ricoh Company, Ltd (”Ricoh Company”) är ett världsledande teknikföretag inom dokumenthantering för kontor och tryckerier. Ricoh samarbetar med organisationer över hela världen för att modernisera arbetsmiljöer och effektivisera dokumenthantering. Med sina över 108 500 medarbetare världen över bedriver företaget verksamhet i Europa, Nord- och Sydamerika, Stillahavsregionen, Kina och Japan.
Ricoh Europe Holdings PLC är ett börsnoterat aktiebolag och Ricoh Companys EMEA-huvudkontor med verksamhet i London, Storbritannien och Amstelveen, Nederländerna.

För räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2010 uppgick intäkterna från Ricohs EMEA-baserade verksamhet till 458,5 miljarder YEN. Ricoh Companys globala försäljning under räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2009 uppgick till totalt över 2 016 miljarder YEN.
www.ricoh-europe.com  

Om Ricoh Sverige
Ricoh Sverige är verksamma inom sektorn för dokument- och informationshantering och har en nationell organisation med verksamhet på 26 platser i Sverige, som erbjuder heltäckande lösningar för kundernas IT-miljöer. Ricoh Sverige har över 600 anställda och har specialiserad expertis inom IT-tjänster samt utskriftshantering för kontor och produktion. Bolaget har även cirka 30 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgår till cirka 1 500 miljoner SEK. www.ricoh.se

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar