ReadSoft förser tyska E.ON Energie med elektronisk fakturahantering

ReadSoft förser tyska E.ON Energie med elektronisk fakturahantering Den tyska gas- och elleverantören E.ON Energie AG har investerat i ReadSofts programvara för elektronisk fakturahantering, INVOICES. Programvaran integreras med kundens affärssystem från SAP och målet är att automatiskt hantera 350 000 leverantörsfakturor varje år. E.ON Energie är en del av E.ON AG, världens största aktieägda kraftkoncern med 108 000 anställda. München-baserade E.ON Energie är en av Europas största privata el-, gas- och vattenbolag. Genom sina dotterbolag förser E.ON Energi dagligen ungefär 25 miljoner kunder med elektricitet, gas och vatten. På den svenska marknaden finns företaget representerat i och med sitt ägande i Sydkraft. Då E.ON Energie hanterar ca 350 000 fakturor årligen från sina leverantörer finns betydande besparingspotential i ReadSofts teknologi. Tidigare har samtliga fakturor lästs, hanterats och bokförts i ett tidskrävande, manuellt arbetsflöde. Med ReadSofts programvara och dess certifierade integration med affärssystem från SAP R/3 effektiviseras arbetsflödet. Ytterligare fördelar såsom ögonblicklig verifiering emot order- och beställningsdata görs möjlig tack vare integrationen med kundens affärssystem. - Under det senaste året har vår strategi för den tyska marknaden varit framgångsrik. Vår tydliga fokus på stora företag som använder affärssystem från SAP har varit en nyckel till framgång för oss. Det faktum att det handlar om en marknad med betydande konkurrens har också hjälpt oss att ytterligare förbättra våra koncept och teknologier, säger Jan Andersson, VD ReadSoft. Christian Grüneberg, ansvarig projektledare på IS.energy, som tar hand om E.ON Energies fakturor kommenterar varför man valde just INVOICES: - Tester övertygande oss om att INVOICES var det bästa valet på grund av hög tolkningsförmåga, flexibel integration med vårt affärssystem och hög användarvänlighet. Vad är INVOICES? INVOICES används för automatisk ankomstregistrering av leverantörsfakturor. Programvaran fångar och tolkar information som avsändare, fakturanummer och kostnad på fakturan samtidigt som den stämmer av uppgifter mot data i kundens affärssystem. ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-post: olof.engvall@readsoft.com Om ReadSoft ReadSoft är världens ledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering och därmed förknippad behandling av information. Företaget utvecklar och marknadsför ett brett produktsortiment som grundar sig på de egenutvecklade produkterna FORMS, INVOICES och EZ-OUT samt tilläggssystem till dessa. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt Australien samt ett stort antal lokala och globala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00380/wkr0002.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar