ReadSoft genomför besparingsprogram

ReadSoft genomför besparingsprogram På grund av en svagare försäljning än planerat under 2001 avser ReadSoft att genomföra ett besparingsprogram som syftar till en personalreduktion med totalt 80 tjänster i Sverige och utomlands. Åtgärderna är nödvändiga för att anpassa ReadSofts kostnader till en vikande konjunktur och lägre tillväxt än planerat. Neddragningarna berör totalt ett 80-tal tjänster, varav ca 35 i Sverige. Försäljningsorganisationen kommer endast att beröras marginellt. Sänkta personalkostnader och andra besparingar förväntas ge 15-20 Mkr i minskade kostnader per kvartal, från och med början av nästa år. Under fjärde kvartalet i år beräknas kostnadsbesparingarna bli 12-15 Mkr. Kostnaden för att genomföra besparingsprogrammet beräknas uppgå till 8- 10 Mkr och kommer att belasta fjärde kvartalet i år. ReadSofts VD Jan Andersson kommenterar besparingsprogrammet: - ReadSofts försäljning för första halvåret blev, trots 23 procent i försäljningsökning, lägre än planerat till följd av ett försämrat marknadsklimat. Situationen har inte förbättrats under tredje kvartalet och den senaste tidens händelser i vår omvärld har ökat osäkerheten inför fjärde kvartalet och framöver. Rapporteringen för september är ännu inte helt klar, men tredje kvartalet kommer att visa lägre tillväxt och större förlust än vi tidigare trott. Mot bakgrund härav genomförs det aviserade besparingsprogrammet som beräknas reducera kostnaderna med 60-80 Mkr på årsbasis. Härigenom skapas förutsättningar för att nå ett positivt resultat och kassaflöde för år 2002. Delårsrapporten för tredje kvartalet presenteras den 25 oktober. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-mail: olof.engvall@readsoft.com www.readsoft.com ReadSoft är världsledande på automatisk datafångst. Vi tillverkar programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tretton dotterbolag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, England, USA, Mexico, Chile, Brasilien och Australien. Under de senaste fem åren har företaget i genomsnitt växt med 70%. Under år 2000 omsatte ReadSoft 292 MSEK. I maj månad utsåg tidningen Veckans Affärer ReadSoft till "Årets IT-Företag 2001". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00070/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00070/bit0001.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar