ReadSoft genomför webbseminarium tillsammans med AIIM för att presentera ”smart process applications”

ReadSoft, en ledande leverantör av applikationer för att automatisera affärsprocesser, kommer med start den 16 oktober 2014 kl. 17:00 (11:00am EST), i samarbete med AIIM (Association for Information and Image Management), att vara värd för webbseminariet Demystifying smart process applications. Under webbseminariet kommer man att belysa genren av tekniska lösningar som i dag kallas smarta processapplikationer (smart process applications, SPAs).   
 

Under de senaste åren har smarta processapplikationer (SPAs) blivit refererade till som intelligenta affärsprocesser, en adaptiv hantering av affärsprocesser, och även som robotiserad processautomation (robotic process automation), för att nämna några. Syftet med detta webbseminarium är att skapa tydlighet kring vad SPAs faktiskt är, hur de används och vilka fördelar SPAs kan ge serviceorganisationer som hanterar komplexa affärsprocesser. 

Betydelsen av SPAs ökar stadigt och de är redan väldigt viktiga för många BPOs (Business Process Automation-företag), leverantörer av finansiella tjänster, och försäkringsbolag som använder SPAs för att framgångsrikt hantera en ökad efterfrågan samt för att kunna tillhandahålla en bättre, snabbare och mer kostnadseffektiv service till sina kunder. De användare som i ett tidigt skede började använda dessa så kallade ”smarta” teknologier tar nu del av fördelarna med dessa lösningar i form av effektivare processer, förbättrade servicenivåer och en ökad flexibilitet. Vid seminariet kommer två företag som använder smarta processapplikationer för processhantering av lån och försäkringsärenden att visa hur dessa fördelar kan användas.

John Mancini, President & CEO för AIIM, kommer under webbseminariet bland annat att presentera AIIMs senaste forskningsresultat om SPAs samt hur organisationer bör tillämpa dem i dag.

Webbseminariet Demystifying smart applications kommer att äga rum den 16 oktober 2014 kl. 17:00 (11:00am EST). Anmäl er till webbseminariet samt hitta mer information här.  


Detta är en förkortad och översatt version av det engelska originalpressmeddelandet som ni finner här:   


Produkter eller namn på tjänster som nämns häri är varumärken som tillhör respektive ägare.  


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-09-22 kl 15:00. 


 

För mer information vänligen kontakta:        

ReadSoft AB 
Johan Holmqvist, Vice President, Corporate Communications 

Tel: +46 708 37 66 77 
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com                            
Andrew Pery, Chief Marketing Officer  
Tel: +1 613 697 7379  
E-mail: andrew.pery@readsoft.com  
 

Om ReadSoft. ReadSoft förenklar verksamheten för företag och organisationer av alla storlekar genom automatiserad hantering av fakturor, kundordrar, avtal och övriga inkommande dokument. Lösningarna för automatiserad dokumenthantering, installerad hos kund eller i molnet, öppnar möjligheter för såväl riktigt stora som mindre och medelstora företag att konkurrera och växa genom förbättrade relationer med kunder och leverantörer, ökad effektivitet och kontroll över administrativa processer. ReadSofts lösning för elektronisk fakturahantering och e-faktura är världens mest använda. Den är helt integrerad med ERP-system från SAP och Oracle, och även flertalet ledande attest- och affärssystem. Sedan starten 1991 har företaget vuxit till en världsomspännande grupp, som erbjuder branschexpertis och support i 17 länder genom egna dotterbolag, och i fler än 70 andra genom sitt nätverk av lokala och globala parters. ReadSofts huvudkontor ligger i Helsingborg, och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. För mer information, besök www.readsoft.se.

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar