ReadSoft håller kapitalmarknadsdag

ReadSoft har bjudit in ett antal analytiker, investerare och press till dagens kapitalmarknadsdag. VD och koncernchef Per Åkerberg och andra seniora chefer kommer att presentera bolagets strategier, produkter och marknad.

Dagens presentationer kommer att redovisa bolagets produktutbud och strategier med ett extra fokus på molntjänster och e-fakturalösningar. ReadSofts fokus på att förbättra sina marginaler kvarstår i kombination med god tillväxt. ReadSoft har som mål att bolagets ledande position i branschen ska, som tidigare kommunicerats, stärkas genom fortsatt fokus på att utveckla innovativa och världsledande applikationer för att automatisera affärsprocesser i molnet eller på plats.

Utöver redogörelserna av ReadSofts strategier, trender i branschen och produkter, kommer en live demo hållas om ReadSofts moln- och e-fakturalösningar ReadSoft Online och ReadSoft Expert Systems.


ReadSoft kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2013 klockan 08.00 (CET). För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av applikationer för att automatisera affärsprocesser i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com 

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar