ReadSoft ingår globalt samarbetsavtal med Intentia

ReadSoft ingår globalt samarbetsavtal med Intentia ReadSoft och Intentia International AB utökar samarbetet inom området automatisk datafångst. Samarbetet innebär att Intentia kommer att sälja ReadSofts Eyes & Hands INVOICES tillsammans med affärsdatasystemet Movex i sitt världsomspännande distributionsnät. Intentias lösning kallas Movex ADC (Automatic Data Capture) och Intentia bedömer att hela 30 procent av kunderna inom fyra år ska använda sig av Movex ADC. För ReadSoft innebär motsvarande försäljning flera hundra miljoner kronor i intäkter. ReadSoft och Intentia har under de senaste åren samarbetat på den svenska marknaden och framgångsrikt erbjudit programvarulösningar till svenska kunder. Totalt har man ett 40-tal kunder tillsammans och det nya avtalet innebär att samarbetet kommer att sträcka sig långt utanför Sveriges gränser. ReadSofts fakturahanteringssystem INVOICES kompletteras med nyutvecklade kringsystem och integreras i Intentias affärsdatasystem Movex ADC. Studier visar att det kostar hundratals kronor att hantera en leverantörsfaktura och för en stor del av Intentias kunder betalar sig en investering i Movex ADC på kort tid. - Vår strategi är att sälja Eyes & Hands INVOICES via partners och jag är mycket entusiastisk över att vårt framgångsrika samarbete med Intentia nu blir internationellt. Med Movex ADC blir Intentia nu först ut bland de stora ERP bolagen i världen med att på bred front erbjuda sina kunder en fullödig lösning för att hantera sina pappersfakturor elektroniskt. Det kommer att ge dem betydande konkurrensfördelar och möjligheter till omfattande merförsäljning på den befintliga kundbasen" säger ReadSofts VD Jan Andersson. Intentia är en av världens ledande leverantörer av ERP system (Enterprize Resource Planning). Företaget utvecklar och effektiviserar affärsprocesser hos 3400 kunder genom ett globalt nätverk i drygt 40 länder. [REMOVED GRAPHICS] Högupplöst foto, Jan Andersson och Lars Bremer, kan hämtas i image library www.readsoft.com För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-mail: olof.engvall@readsoft.com www.readsoft.com ReadSoft är världsledande på automatisk datafångst. Vi tillverkar programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tretton dotterbolag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, England, USA, Mexico, Chile, Brasilien och Australien. Under de senaste fem åren har företaget i genomsnitt växt med 70%. Under år 2000 omsatte ReadSoft 292 MSEK. I maj månad utsåg tidningen Veckans Affärer ReadSoft till "Årets IT-Företag 2001". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00410/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00410/bit0002.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar