ReadSoft inleder ett samarbete med Anoto för teknisk integration med digital penna

ReadSoft inleder ett samarbete med Anoto för teknisk integration med digital penna ReadSoft har inlett ett samarbete med C Technologies dotterbolag Anoto, skaparen av en global de facto standard för den digitala pennan och det digitala pappret. ReadSoft och Anoto ska utreda möjligheterna till att utveckla tjänster som drar nytta av Anoto-funktionalitet och ReadSofts teknologi för automatisk datafångst. Anoto har utvecklat en global de facto standard för digitala papper och pennor och kommer att lansera tjänster där handskriven text automatiskt förvandlas till data som förs vidare med e-post, fax eller SMS. Anteckningar som skrivs på papper med Anoto-funktionalitet, registreras av en digital kamera inuti pennan. Pennan är också utrustad med minne och en sändare som förmedlar informationen till en mottagande dator med hjälp av Bluetooth-teknologi. Det är i nästa steg som ReadSofts teknologi för automatisk datafångst kommer in i bilden. ReadSofts programvara Eyes & Hands FORMS ska läsa, tolka och verifiera den nedtecknade informationen innan den slutligen förs in i relevanta datasystem. Den gemensamma lösningen är tänkt att erbjuda flexibla och högst mobila verktyg för att fånga information, vid t ex inventeringar då en stationär arbetsstation för automatisk datafångst inte är tillgänglig. "Anoto har skapat ett system för handskriven information som är ett komplement till ReadSofts produkter. Den digitala pennan fungerar som en scanner vilket innebär att hela processen med automatiskt datafångst blir mobil. Vi hoppas att samarbetet med Anoto ska utmynna i helt nya användningsområden för ReadSofts produkter, säger Jan Andersson, VD ReadSoft. " Sedan starten 1991 har ReadSoft lett utvecklingen av automatisk datafångst och tolkning av handsskriven information. ReadSoft är en perfekt samarbetspartner som erbjuder precis den teknologi som Anoto- konceptet erfordrar, säger Christer Fåhraeus VD, Anoto AB. För mer information, vänligen kontakta: ReadSoft AB Anoto AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Christer Fåhraeus Tel: 0708 - 37 66 00 eller VD Olof Engvall, Informationschef + 46 733 45 12 05 Tel: 0708 - 37 66 70 www.anoto.com E-mail: olof.engvall@readsoft.com www.readsoft.com ReadSoft är världsledande på automatisk datafångst. Vi tillverkar programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tretton dotterbolag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, England, USA, Mexico, Chile, Brasilien och Australien. Under de senaste fem åren har företaget i genomsnitt växt med 70%. Under år 2000 omsatte ReadSoft 292 MSEK. I maj månad utsåg tidningen Veckans Affärer ReadSoft till "Årets IT-Företag 2001". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00240/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00240/bit0001.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar