ReadSoft lanserar den senaste versionen av PROCESSIT på den internationella konferensen Oracle OpenWorld 2014 i San Francisco

ReadSoft, en globalt ledande leverantör av automatisk dokumenthantering för affärsprocesser och en Oracle Platinum Partner, presenterar för första gången den senaste versionen av PROCESSIT och dess automatiserade arbetsflödeshantering för Oracle E-Business Suite den 28 september-2 oktober vid Oracle OpenWorld 2014 i San Francisco, USA.  
 

ReadSoft har förbättrat funktionaliteten i PROCESSIT för att bättre tillgodose de krav som Oracle E-Business Suite-organisationer har. Slutanvändare kommer fortsatt att kunna arbeta helt integrerat med ReadSofts applikationer i Oracle E-Business Suite. Den senaste versionen av PROCESSIT har en utökad kompatibilitet som nu även inkluderar Oracle E-Business Suite 12.3 och Oracle Fusion Middleware 11g. 

Därtill ger PROCESSITs utökade funktionalitet slutanvändarna en bättre effektivitet, flexibilitet och kontroll, som till exempel:

  • Automatchningsregler för förbättrad processhantering,
  • Möjlighet att visa och uppdatera användardefinierade fält,
  • Förbättrade uppladdningsmöjligheter för processhantering via Microsoft Excel.

Konferensdeltagare på Oracle OpenWorld 2014 som vill veta mer om, samt dra nytta av, en effektivare fakturahantering i Oracle E-Business Suite kan live uppleva fördelarna och möjligheterna med PROCESSIT i ReadSofts monter (#1031, Moscone South). 


Detta är en förkortad och översatt version av det engelska originalpressmeddelandet som ni finner här:  


Produkter eller namn på tjänster som nämns häri är varumärken som tillhör respektive ägare.  


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-09-25 kl 14:00. 


 

För mer information vänligen kontakta:        

ReadSoft AB 
Johan Holmqvist, Vice President, Corporate Communications 

Tel: +46 708 37 66 77 
Email: johan.holmqvist@readsoft.com 

ReadSoft North America  
Emily Toras, Marketing Manager  

Tel: +1 504 841 3205  
Email: emily.toras@readsoft.com                              

 

Om ReadSoft. ReadSoft förenklar verksamheten för företag och organisationer av alla storlekar genom automatiserad hantering av fakturor, kundordrar, avtal och övriga inkommande dokument. Lösningarna för automatiserad dokumenthantering, installerad hos kund eller i molnet, öppnar möjligheter för såväl riktigt stora som mindre och medelstora företag att konkurrera och växa genom förbättrade relationer med kunder och leverantörer, ökad effektivitet och kontroll över administrativa processer. ReadSofts lösning för elektronisk fakturahantering och e-faktura är världens mest använda. Den är helt integrerad med ERP-system från SAP och Oracle, och även flertalet ledande attest- och affärssystem. Sedan starten 1991 har företaget vuxit till en världsomspännande grupp, som erbjuder branschexpertis och support i 17 länder genom egna dotterbolag, och i fler än 70 andra genom sitt nätverk av lokala och globala parters. ReadSofts huvudkontor ligger i Helsingborg, och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. För mer information, besök www.readsoft.se.

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar