ReadSoft och Matrisen tecknar samarbetsavtal

Matrisen, ett av Sveriges ledande redovisningsföretag, har ingått ett samarbetsavtal med ReadSoft. Samarbetet innebär att Matrisen kommer att marknadsföra och sälja ReadSofts molnbaserade datafångstlösning – WEBEYE. Denna lösning är en plattform för servicehantering via Internet och kommer ge Matrisens kunder tillgång till ReadSofts världsledande automatiska fakturahanteringslösningar utan, till exempel, egen IT-infrastruktur eller systemdrift.

Matrisen, med över 3000 kunder, är ett av Sveriges ledande företag inom ekonomi- och lönetjänster med en speciell fokus på små och medelstora bolag. Samarbetsavtalet mellan bolagen möjliggör för Matrisen att kunna erbjuda ReadSofts världsledande automatiska fakturahanteringslösningar via den molnbaserade datafångstlösningen – WEBEYE. Dagens utveckling går mot att programvaror inte längre installeras på företagens datorer utan istället ligger externt på en fristående server. Detta kallas Cloud Computing eller Software as a Service. Med WEBEYE erbjuder ReadSoft denna service via ett webbaserat gränssnitt. Med tillgången till WEBEYE förstärks Matrisens erbjudande och förbättrar förutsättningarna för bolaget att bygga vidare på de framgångar man idag har på marknaden för små och medelstora bolag.

-Molnbaserad datafångst med WEBEYE eliminerar problemen med en egen stor och resurskrävande IT-infrastruktur som kräver dedikerad arbetskraft för systemdrift och tidskrävande manuella operationer, säger Tor Holmgren, affärsområdeschef Change Management på Matrisen. Genom att använda WEBEYE kan våra kunder i princip eliminera initiala investeringar och på så vis minska sina kostnader, samtidigt som deras verksamhet och arbetsflöde blir mer strömlinjeformad.

-WEBEYE är enkel att hantera och snabb att komma igång med, samt gör automatisk fakturahantering  tillgänglig för alla, säger Björn Karlsson, VD för ReadSoft Software Services AB. Molnbaserad datafångst med WEBEYE stoppar användandet av papper så tidigt som möjligt i fakturaflödet, låter användare dela information samt komma åt sina fakturor varifrån som helst, och tillsammans med sin redovisningsbyrå skapa ett effektivt arbetsflöde. 

-Samarbetsavtalet med Matrisen ger en tydlig indikation på att vår lösning – WEBEYE – för molnbaserade datafångslösningar ligger i framkant, säger Jan Andersson, VD för ReadSoft. Små och medelstora bolag kommer att kunna effektivisera sin verksamhet väsentligt, särskilt som de inte behöver lägga tid på att installera, konfigurera eller underhålla programvaran.

För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Jan Andersson, VD och koncernchef, ReadSoft AB
Tel: 0708 - 37 66 00
Johan Holmqvist, Informationschef, ReadSoft AB
Tel: 042 - 490 21 98 alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 
Björn Karlsson, VD ReadSoft Software Services AB
Tel: 0708-37 66 33
E-mail: bjorn.karlsson@readsoft.com                        

Matrisen
Robert Szabo, VD
Tel: 0706-58 62 63
E-mail: robert.szabo@matrisen.se 
Tor Holmgren, affärsområdeschef Change Management
Tel: 0708-88 35 84
E-mail: tor.holmgren@matrisen.se 

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com

Om Matrisen
Matrisen är ett av Sveriges ledande företag inom redovisning, outsourcing, löneadministration och ekonomisk rådgivning. Vi är idag ca 200 anställda och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Västervik.
Vår verksamhet bygger på kompletta och effektiva lösningar. Vi tror på en stark digital utveckling inom redovisnings- och löneområdet och kan erbjuda IT-baserade lösningar som gör ditt företagande betydligt enklare Med våra konsulters spetskompetens kan vi alltid skapa skräddarsydda lösningar för varje enskild kund, oavsett verksamhet.
www.matrisen.se

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar