ReadSoft överträffar målen för år 2000

ReadSoft överträffar målen för år 2000 Efter ett starkt fjärde kvartal för ReadSoft blir helårsresultatet efter finansnetto 10 (-10) MKr. Omsättningen ökar till 291 (169) MKr. Därmed har resultatmarginalen förbättrats till 3,5% (- 6 %) och omsättningstillväxten har varit 72 % (70%). Efter sju år med stark tillväxt (ca 70% årligen) och stora ekonomiska satsningar för att bygga upp verksamhet i 12 länder, har målsättningen att vända de senaste två årens planerade förluster till vinst lyckats. - Jag är nöjd med utvecklingen under föregående år. ReadSofts långsiktiga mål är att nå 20% vinstmarginal med en bibehållen hög tillväxttakt på 40- 50% årligen. Vi fortsätter nu att satsa internationellt och arbetar målmedvetet för att nå våra långsiktiga resultatmål, säger Jan Andersson, VD för ReadSoft. Bokslutskommunikén för 2000 lämnas den 26 februari. Den 27 februari arrangerar ReadSoft en frukostpresentation av bokslutskommunikén i Finanstidningens regi, på Operaterrassen i Stockholm klockan 08.00. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-mail: info@readsoft.com www.readsoft.com ReadSoft är ett ledande företag inom utveckling och försäljning av programvara för automatisk datafångst, dvs programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor i elektroniskt format eller pappersformat. ReadSoft är marknadsledande i Europa och har etablerat egna dotterbolag på de viktigaste internationella marknaderna. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tolv dotterbolag i ett flertal europeiska länder, i Nord- och Sydamerika och Australien. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00010/bit0001.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar