ReadSoft presenterar ett utökat fakturahanteringserbjudande för Microsoft Dynamics på Convergence 2014 i Atlanta

ReadSoft, en global leverantör av applikationer för automatisering av affärsprocesser och med fler än 12.000 kunder, presenterar ny funktionalitet för Microsoft Dynamics användare på Convergence 2014, den 4-7 mars i Atlanta, USA. ReadSofts fakturahanteringslösning finns nu tillgänglig för alla Microsoft Dynamics användare, oavsett vilken plattform de använder. 
 

Microsoft Dynamics GP, NAV eller SL användare får nu, precis som tidigare aktiverade Microsoft Dynamics AX-användare, tillgång till en applikation för automatisk fakturahantering från ReadSoft. Applikationen är kompatibel med alla Microsoft Dynamics-plattformar och drivs av teknologi från Microsoft. ReadSofts applikation som är certifierad för Microsoft Dynamics läser in och överför fakturainformation, och tillsammans med lösningar från partners effektiviseras fakturahanteringen från ankomst till betalning. Applikationen finns tillgänglig i molnet, installerad hos våra kunder eller som en hybridmodell. Våra kunder får en skalbar lösning med snabb uppstart och minimal IT-inblandning, möjligheter för en mobil godkännandeprocess, samt en okomplicerad fakturahantering som underlättar och eliminerar de utmaningar som ofta förkommer vid manuell hantering. 

-ReadSofts position som leverantör av automationslösningar till Microsoft Dynamics AX-användare gav oss god inblick i hur stort behovet var för denna typ av funktionalitet för de övriga Dynamicsplattformarna, säger Bob Fresneda, SVP Americas & APAC för ReadSoft. ReadSofts fakturahanteringslösningar är skalbara och enkla att implementera och ger, i kombination med ReadSofts erfarenhet från en bas med 12.000 kunder globalt, Microsoft Dynamics-användarna ett kraftfullt och prisvärt alternativ för automatisk fakturahantering, avslutar Bob Fresneda.

-Som en av de ledande automatiska fakturahanteringslösningarna för hybridmoln, som är helt baserad på Microsoft Azure-plattformen, kan ReadSofts lösningar för Microsoft Dynamics hjälpa till att förbättra kundens finansiella resultat och verksamhet, säger Jeremy Thies, Sales Director för Microsoft Dynamics Partner Program. Dessutom kommer de kunder som vill ha en ”One Microsoft”-strategi att upptäcka att ReadSofts lösningar utnyttjar det bästa från våra mobila lösningar och vår servicekapacitet för att kunna leverera en stabil och effektivitetsförbättrande mobil hanteringsprocess, avslutar Jeremy Thies.

ReadSoft är en Microsoft Globally-Managed ISV och Certified Gold Partner som levererar flera ledande applikationer för automatisering av ekonomiska och administrativa processer. ReadSofts fakturahanteringslösningar finns tillgängliga för många Microsoft-applikationer, däribland Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics NAV och Microsoft Dynamics SL. 


Detta är en förkortad och översatt version av det engelska originalpressmeddelandet som ni finner här:  

Produkter eller namn på tjänster som nämns häri är varumärken som tillhör respektive ägare.  


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-03-04 kl 14:00. 


 

För mer information vänligen kontakta: 

ReadSoft AB                                                                                                                                                                                    
Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications 

Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77 
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 

ReadSoft North America
Annie Schrenk, Marketing Manager 
Tel: +1 504.841.0105 
E-mail: annie.schrenk@readsoft.com   
Robert Fresneda, President ReadSoft North America / SVP ReadSoft Americas & APAC 
Tel: +1 504.841.0111 
E-mail: bob.fresneda@readsoft.com 
 

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av applikationer för att automatisera affärsprocesser i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Prenumerera

Dokument & länkar