ReadSoft stänger affär värd 9,7 MSEK med världsledande bolag inom infrastruktur för transporter

ReadSoft har fått en order värd ca 9,7 miljoner kronor från ett företag vars verksamhet fokuserar på uppbyggnad och underhåll av infrastruktur för transporter. ReadSofts lösning ska integreras med deras befintliga SAP-system och automatisera och optimera hanteringen av leverantörsfakturor. Det globala avtal som undertecknats gäller hantering av miljontals fakturor årligen inom företaget.

På grund av konkurrensutsatta marknader och ett sekretessavtal har ReadSoft inte tillåtelse att nämna det aktuella företaget vid namn.

De övergripande målen för den här kunden var att införskaffa teknologi som kunde hantera fakturor både på papper och i elektroniskt format, samt att påbörja skiftet från papper mot en mer elektronisk dokumenthanteringsprocess. Efter en grundlig förstudie av de ledande leverantörerna på marknaden, bestämde sig företaget för att samarbeta med ReadSoft. Programvarans bevisade stabilitet hos tusentals användare över hela världen, dess effektiva integration med SAP, och lösningens användarvänlighet, var huvudanledningarna till att man valde ReadSoft. ReadSofts lösning erbjuder betydande affärsvärde, och ger kunden bättre användning för sina anställda, förbättrad kvalitet på sin information, samt förbättrad säkerhet.

- Det härordern är mycket glädjande. Särskilt spännande med den här affären är att den visar att globala företag nu är redo att göra inköp för hela koncernen istället för att göra investeringen i etapper, säger Jan Andersson, VD för ReadSoft. Avtalet är också en bra start för vår nya partnerorganisation i Frankrike, eftersom affären är gjord tillsammans med några av våra partners på den marknaden.För mer information vänligen kontakta:


ReadSoft AB

Jan Andersson, VD
Tel: 0708 - 37 66 00
Jonna Opitz, Informationschef
Tel: 0733 - 37 86 68
E-post: jonna.opitz@readsoft.com


Om ReadSoft

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för Dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll.ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Specialiserade så kallade "Solution Labs" nför processer inom SAP, Oracle, Microsoft, och Capture, säkerställer att ReadSoft levererar spjutspetsteknologi med högt kundvärde. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Prenumerera

Dokument & länkar