ReadSoft tecknar avtal med världsledande leverantör av IT-tjänster i Oceanien värt 2,5 MSEK

En av världens största leverantörer av IT-tjänster har valt ReadSofts SAP®-certifierade lösning för automatisk fakturahantering. Avtalet är värt 2,5 MSEK och implementeringen startar i Australien och Nya Zeeland. Affären stängdes under andra kvartalet 2010.

Kunden är världsledande inom informations-, kommunikations- och teknologibaserade företagslösningar och är etablerad över hela världen. Processen med att automatisera hanteringen av leverantörsfakturor inleddes för att lösa förutsägbara och kostsamma problem på inköps- och ekonomiavdelningarna.

Målet med projektet är ur inköpsperspektiv att förkorta tiden mellan mottagande av faktura och betalning till leverantörer och att på så sätt förbättra relationen till leverantörerna. Förmågan att betala sina leverantörer i tid (eller tidigare) innebär att kunden kan dra fördel av rabatter för tidiga betalningar och på sikt förhandla fram bättre avtal. Ur finansavdelningens perspektiv är målet att mindre personal kommer att krävas för att bearbeta större volymer av fakturor, och ge nuvarande personal möjlighet att fokusera på viktigare uppgifter.

ReadSoft har en gedigen erfarenhet av globala implementeringar inom SAP-miljöer och har valts av kunden på grund av sin ledande ställning på marknaden. Med fokus på automatisering av leverantörsfakturor, har ReadSoft både erfarenhet och förmåga att genomföra ett sådant projekt på kort tid. ReadSofts välbeprövade lösning, dess integration med SAP och företagets erfarna team var nyckelfaktorer till kundens val.

”Vi är stolta över att vara den ledande leverantören av automatiserade lösningar för leverantörsfakturor, speciellt inom SAP-området”, säger Jan Andersson, VD för ReadSoft. ”Med vårt kompetenta och hängivna team i Australien, är vi övertygade om att vi kommer att nå de uppsatta målen för fakturahantering i det här projektet.”

För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Jan Andersson, VD
Tel: 0708 - 37 66 00
Johan Holmqvist, Informationschef
Tel: 042 - 490 21 98 alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com

Om ReadSoft

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar