ReadSoft tecknar avtal värt 2,3 MSEK med ledande franskt teknikbolag

Ett ledande internationellt teknikföretag med säte i Frankrike har valt ReadSoft för att automatisera sin fakturahanteringsprocess. Affären är värd 2,3 MSEK och tecknades under första kvartalet 2011.


Med en personalstyrka på tiotusentals människor, och med verksamheter över hela världen, är kunden en stor aktör inom sin bransch. Företaget valde ReadSoft på grund av ReadSofts erfarenhet, internationella närvaro, och för att våra lösningar kunde matcha kundens behov.

Enligt oberoende analytiker, är besparingspotentialen av att använda automatisk fakturahantering väldigt stor och kan spara miljontals US-dollar per år för ett stort företag. Manuellt arbete och nerlagd tid som läggs på att hantera fakturor är ofta mycket kostsamt och tidskrävande. Med ReadSofts lösningar kan dessa processer utföras automatiskt och med minimalt med manuell hantering. Vid ankomsten från olika platser runt om i världen samlas fakturorna automatiskt upp och dataavläses. Därefter matchas fakturorna med rätt inköpsorder och skickas sedan för godkännande med hjälp av ett automatiserat arbetsflöde.

-Vi har förmånen att få att arbeta med detta teknikfokuserade multinationella företag på ett sådant sätt som hjälper dem att uppnå deras affärsmål, säger Jan Andersson, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Vi är övertygade om att projektet kommer att bli en framgång för alla parter med hjälp av våra lösningar och vårt kompetenta team, avslutar Jan Andersson. 


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-04-27 kl 12:00.


För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Jan Andersson, VD och koncernchef
Tel: 0708 - 37 66 00
Johan Holmqvist, Informationschef
Tel: 042 - 490 21 98 alt. 0708 - 37 66 77
E-mail:
johan.holmqvist@readsoft.com 

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

 

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar