ReadSoft tecknar globalt partneravtal med IFS

ReadSoft tecknar globalt partneravtal med IFS ReadSoft och en av de stora leverantörerna av affärssystem, svenska IFS, har ingått ett globalt partneravtal. Avtalet gäller ReadSofts programvara för automatiskt datafångst av fakturor, Eyes & Hands INVOICES, som blir en tilläggsmodul i IFS affärssystem. Lösningen kommer att lanseras internationellt av IFS redan under fjärde kvartalet i år. Det svenska affärssystemföretaget IFS utvecklar och levererar affärssystem för medelstora och stora företag över hela världen. Företagets affärssystem heter IFS Applications och nu integreras även ReadSofts programvara INVOICES för automatisk hantering av fakturor. Inledningsvis kommer IFS att sälja lösningen i Norden, England, Frankrike, Tyskland och USA, men på sikt kommer lösningen säljas även på övriga marknader. I de nordiska länderna har redan en handfull IFS- kunder kommit i drift. - IFS är en av de riktigt betydelsefulla ERP-leverantörerna i världen och en spännande partner för ReadSoft, särskilt som en stor andel av deras försäljning sker på den amerikanska marknaden där vi även ser en stor potential för våra produkter. Vi räknar med att samarbetet ska förstärka vår position som en ledande leverantör av programvaror för automatisk datafångst, säger ReadSofts VD Jan Andersson. - Jag bedömer att ReadSoft är ledande leverantör inom området fakturahantering. Jag är därför glad att kunna erbjuda Readsofts lösning tillsammans med IFS Applications till våra kunder. Lösningen ger snabb return-on-investment för kunderna genom både lägre kostnader och högre kvalitet i hanteringen av fakturor. Genom att förenkla våra kunders affärsprocesser skapar vi mervärde och vi ser därmed en betydande potential i försäljningen av den gemensamma lösningen, säger Michael Hallén, vice VD IFS. För mer information kontakta: ReadSoft AB IFS AB Jan Andersson, VD ReadSoft Olof Engvall, Informationschef Michael Hallén, vice VD IFS Tel: 0708 - 37 66 00 Tel: 0708 - 37 66 70 Tel: 031-726 30 00 jan.andersson@readsoft.com olof.engvall@readsoft.com michael.hallen@ifsab.se Om ReadSoft ReadSoft är världsledande på automatisk datafångst. Vi tillverkar programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tretton dotterbolag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, England, USA, Mexico, Chile, Brasilien och Australien. Under de senaste fem åren har företaget i genomsnitt växt med 70%. Under år 2000 omsatte ReadSoft 292 MSEK. I maj månad utsåg tidningen Veckans Affärer ReadSoft till "Årets IT-Företag 2001". För mer information: www.readsoft.com Om IFS och IFS Applications IFS utvecklar och levererar komponentbaserade affärssystem för medelstora och stora företag. Företagets affärssystem IFS Applications är baserat på webb- och portalteknologi med mer än 60 komponenter för tillverkning, hantering av företagets värdekedja (SCM) och kundrelationer (CRM), ekonomi, utveckling, underhåll samt personal. IFS erbjuder kunderna en stegvis utveckling till det samverkande företaget med e-businesslösningar som möjliggör partner-, kund- och leverantörssamverkan. IFS, som är en av de fem största affärssystemleverantörerna i världen, har 3500 anställda och försäljning i 43 länder. Företagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens Attract 40 lista (XSSE:IFS). För mer information, besök vår webbplats på www.ifsworld.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01380/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01380/bit0001.pdf

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar