ReadSoft tecknar strategiskt kontrakt med ett av världens största outsourcingföretag

ReadSoft, som är världsledande inom lösningar för automatiserade dokumentprocesser, valdes efter en global och mycket konkurrensintensiv urvalsprocess som leverantör av lösningar för automatisering av finansiella och administrativa processer till ett av världens största outsourcingföretag inom finans och administration.

ReadSofts förmåga att på global nivå hantera komplexa finansiella dokument i kombination med enkel integration och arbetstidsbesparingar var de viktigaste urvalskriterierna. Detta i kombination med ReadSofts omfattande kunskap inom automation av affärsprocesser, som bygger på mer än 20 års erfarenhet.

Det långsiktiga avtalet gör det möjligt att sänka driftskostnaderna, reducera de finansiella ledtiderna samt att tillhandahålla automatisering av miljontals finansiella dokument hos många av kundens Fortune 500-klienter runt om i världen.

ReadSoft är pionjärer inom automatisk dokumenthantering med tusentals referenser över hela världen och erbjuder kontinuerligt marknadsledande teknologisk innovation. Det världsledande Business Process Outsourcing (BPO) företaget imponerades av ReadSofts världsledande lösningar och valde därför att investera i ReadSofts erfarenhet och lösningar för automatisk hantering av finansiella dokument.

-Som en global leverantör av automatisering av dokumentprocesser i mer än tjugo år har ReadSoft förtjänat anseendet som en betrodd rådgivare, säger Simon Shorthose, VD för ReadSoft i Storbritannien. 
-Vi kan introducera den senaste tekniken för automatisering av finansiella processer och bästa praxis för denna ledande aktör. Vi är mycket glada över möjligheten att hjälpa detta företag att nå framgång i sin vision, avslutar Simon Shorthose.

-Kundens val av ReadSoft visar på vår förmåga att möta de höga volymkrav som stora outsourcingföretag har för att kunna hantera sina kunders stora volymer av finansiella transaktioner, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft AB.
-ReadSoft strävar efter att leverera de bästa lösningarna för automatisering av affärsprocesser i finansiella system som SAP, Oracle och andra ledande ERP-system. Dessutom förstärker denna stora order vår position på den globala BPO-marknaden, avslutar Per Åkerberg. 


Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym. Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-04-03 kl 15:00.


För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Johan Holmqvist, Informationschef 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar