ReadSoft utser Andrew Pery till Chief Marketing Officer

ReadSoft, en ledande global leverantör av applikationer för att automatisera affärsprocesser, meddelar idag att Andrew Pery utsetts till Chief Marketing Officer (CMO). Andrew Pery, som för närvarande anlitas av ReadSoft som rådgivare i strategiska marknadsföringsfrågor, kommer att vara medlem av ReadSofts koncernledning och tillträda sin nya position den 1 januari 2014.

Andrew har mer än 25 års erfarenhet av marknadsföring och ledande positioner inom Enterprise Content Management och inom området för automatisk dokumenthantering. Andrew har haft ledande befattningar hos Kofax, Hummingbird, Open Text och Microstar Software. Han har en dokumenterad erfarenhet av att leda globala marknadsföringsteam, implementera marknadsföringsbudskap och produkt- positioneringsstrategier på koncernchefs- och styrelsenivå, för att på så vis kunna leverera bättre varumärkeskapital, kundlojalitet och aktieägarvärde.

Andrew är en ”Certifierad Information Professional” (CIP AIIM) och har en ”Masters of Law” från Northwestern University, Chicago, USA. Därtill har han en ”Post Graduate Diploma” i ”Business Administration” från ”IE Business School”, Madrid i Spanien, samt en ”Bachelor of Arts” från Loyola i Montreal, Kanada.

-ReadSoft har byggt upp ett fantastiskt anseende och ett varumärkesvärde som en ledande global leverantör av applikationer för att automatisera finansiella processer. Jag är väldigt glad över att komma till ReadSoft och att få vara delaktig när företaget fortsätter att expandera sin produkt- och applikationsportfölj på den snabbväxande marknaden för processautomation, säger ReadSofts nya CMO Andrew Pery. Vi är väl positionerade för att kunna dra fördel av de accelererade investeringarna i applikationer för att automatisera affärsprocesser, vilka bevisligen ger lägre driftskostnader, förbättrar kundservicen och genererar återkommande goda marginaler, avslutar Andrew Pery.

-Vi är glada över att kunna anställa Andrew på heltid som vår nya CMO. Andrews gedigna erfarenhet som marknadschef och hans värdefulla bidrag i sin roll som senior rådgivare i utvecklingen av ReadSofts strategiska varumärkes- och marknadsföringsaktiviteter under det senaste året har varit mycket viktigt för oss, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. Andrew kommer att spela en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av vår globala marknadsorganisation, företagsstrategier och beprövade erbjudande, avslutar Per Åkerberg.


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-11-26 kl 09.00.För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av applikationer för att automatisera affärsprocesser i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com 

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar