ReadSofts årsredovisning för 2011 publicerad

ReadSofts årsredovisning för 2011 publiceras idag på bolagets hemsida www.readsoft.se. Årsredovisningen distribueras till aktieägare och andra intressenter som meddelat ReadSoft att de löpande vill ta del av företagets tryckta finansiella information. Årsredovisningen kommer också att delas ut vid den kommande årsstämman i Helsingborg den 26 april.

Årsredovisningen finns tillgänglig på ReadSofts hemsida www.readsoft.se (på sidan för rapporter och årsredovisningar samt på sidan med dokument inför årsstämman) där du även kan beställa den tryckta versionen. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att distribueras till de aktieägare och andra intressenter som så önskar. Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas kunna publiceras i slutet av april och den tryckta engelska versionen kommer att finnas tillgänglig och distribueras i början av maj.

Årsstämma och delårsrapport för januari-mars 2012

ReadSoft vill också passa på att hälsa aktieägare välkomna till bolagets årsstämma. Stämman arrangeras på Marina Plaza, Kungstorget 6, i Helsingborg den 26 april klockan 15.00. Samma dag presenterar ReadSoft kvartalsrapporten för perioden januari-mars 2012. Kallelsetexten finns att läsa på vår hemsida www.readsoft.se. Aktieägare som vill närvara vid stämman ska anmäla sig senast kl 16.00 den 20 april. Använd gärna vår hemsida för er anmälan.


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-04-05 kl 12.00.För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Johan Holmqvist, Informationschef 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.